Made in Germany. Made by Becker.

Nulová chybovost – 100% kvalita

Kvalita je příslib, který dokazujeme každý den – u každého jednotlivého produktu, který dodáváme. Naším cílem je kvalitní vedoucí postavení na našem trhu. Proto společnost Becker definovala vysoké požadavky na kvalitu v každém procesu a v každé oblasti naší společnosti, které se týkají nás, našich dodavatelů i partnerů – a pro které děláme vše!

Spolehlivost: Pohon společnosti Becker a související řídicí systémy fungují. 365 dní v roce. A vždy tak, jak si přejete.

Vysoká životnost: Naše produkty jsou profesionálně instalovány do Vašich rolet, markýz nebo jiných aplikací. Můžete právem očekávat, že budou i po mnoha a mnoha letech stále tiše, přesně a vždy bezchybně fungovat. 

Made in Germany: tato 3 slova jdou k jádru věci. Dokonalost německého inženýrství je legendární – tradice kvality, které se cítíme zavázáni.

Směrnice a normy

Od trubkových pohonů přes rádiové vysílače a přijímače až po příslušenství: Naše produkty splňují například směrnice pro nízké napětí, EMC, strojní zařízení a RoHS. A samozřejmě DIN EN 60335-1, normu pro bezpečnost elektrických zařízení pro použití v domácnosti a podobné účely. Navíc téměř všechny naše řady pohonů pro rolety a sluneční clony mají certifikaci VDE a NF a byly důkladně testovány podle našich vlastních zkušebních kritérií. A ta jsou výrazně přísnější než požadavky legislativy nebo norem DIN.

Vysoce kvalitní materiály a komponenty

Vysoká kvalita je složitý úkol. Základem jsou prvotřídní materiály a profesionální výroba všech jednotlivých komponentů. A pro naše zákazníky je to solidní důkaz skutečné kvality Becker. Proto musí být vše správně: od výběru správného materiálu až po výrobu komponentů. Naši dodavatelé také procházejí přísnými audity kvality, aby splnili vysoké standardy společnosti Becker.

Spolehlivé zajištění kvality

Společnost Becker pracuje podle certifikovaného systému managementu kvality DIN EN ISO 9001 již od roku 1984. Každá oblast, od vývoje přes výrobu až po expediční proces, postupuje podle definovaných procesů, abychom v každé fázi a s vysokým standardem splnili naše požadavky na kvalitu. Protože naši zákazníci by měli být schopni důvěřovat našim produktům – a to je možné pouze v případě, že se na nás budou moci spolehnout.

Zkoušky a audity

Kontroly, kontroly, kontroly – jen tak lze udržet vysokou úroveň kvality na každém kroku. Proto je naše výroba nepřetržitě monitorována pomocí moderní měřicí a kontrolní techniky. Zavedli jsme automatizovaný kontrolní systém pro zpětnou sledovatelnost našich sériových produktů. Naši technici a inženýři neustále vyvíjejí nové kontrolní metody, aby byly naše produkty a procesy ještě lepší.  

100% zkoušky

Každý pohon je testován na četné parametry na speciálně vyvinuté automatické zkušební stolici. Pohon obdrží svůj typový štítek pouze v případě, že všechny testy proběhly úspěšně. A pak se může vydat na cestu k Vám. 

Kontrola vratek

Vratky se ve společnosti Becker objevují vzácně. Pokud ale přesto dojde k nějaké stížnosti, naši inženýři se na produkt a dotyčnou součást velmi podrobně podívají. Často pak probíhá několikadenní testování – na našich zkušebních stolicích a za provozu. Náš zákazník pak obdrží zprávu o výsledku reklamace. Protože i z vratek si můžeme vzít ponaučení a proměnit naši 100% kvalitu na 102% kvalitu.