Made in Germany. Made by Becker.

Noll fel – 100 % kvalitet

Kvalitet är ett löfte vi uppfyller varje dag – med varje enskild produkt som vi levererar. Vårt mål är att bli ledande på kvalitet inom branschen. Därför har Becker definierat höga kvalitetskrav i varje process och inom varje område av vårt företag, vilka gäller för oss, för våra leverantörer och för våra partner. Vi gör att för att dessa krav ska uppfyllas.

Tillförlitlighet: En Becker-motor och tillhörande styrsystem fungerar. Årets alla dagar. Och alltid på det sätt som du vill ha det.

Hållbarhet: Våra produkter installeras professionellt i dina jalusier, markiser eller andra applikationer. Du har all rätt att kräva att de arbetar tyst, precist och felfritt även efter många års användning. 

Made in Germany: tre ord som säger allt. Tyskt ingenjörsarbete är känt för sin perfektion – en tradition av kvalitet som vi respekterar.

Riktlinjer och standarder

Från rörmotor, radiosändare och radiomottagare till tillbehör: Våra produkter uppfyller kraven i bland annat lågspännings-, EMC-, maskin- och RoHS-direktivet. Och självklart i SS EN 60335-1, standarden för säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål. Dessutom är nästan alla våra motorserier för jalusier och solskydd VDE- och NF-certifierade samt noggrant testade enligt våra egna testkriterier. Dessa är betydligt strängare än kraven i gällande lagstiftning eller i tillämpliga DIN-standarder.

Högkvalitativa material och komponenter

Hög kvalitet är en komplex uppgift. Grunden till detta är förstklassiga material och professionell produktion av alla enskilda komponenter. Och ett handfast bevis på äkta Becker-kvalitet för våra kunder. Därför måste allt stämma – från val av rätt material till tillverkning av komponenterna. Våra leverantörer genomgår också strikta kvalitetskontroller, så att de uppfyller de höga kraven från.

Tillförlitlig kvalitetssäkring

Becker har arbetat enligt det certifierade kvalitetsledningssystemet DIN EN ISO 9001 sedan 1984. Varje led – från utveckling och produktion till frakt – bygger på definierade processer för att våra kvalitetskrav ska uppfyllas i varje fas och med hög standard. Våra kunder måste ju kunna förlita sig på våra produkter – och det uppnås endast genom tillförlitlighet.

Kontroller och granskningar

Kontroll, kontroll, kontroll – det är endast på dessa sätt som man kan upprätthålla en hög kvalitetsnivå vid varje steg. Därför övervakas vår produktion kontinuerligt med hjälp av modern mät- och testteknik. Vi har även infört ett automatiserat kontrollsystem för spårbarhet av våra serieprodukter. Våra tekniker och ingenjörer utvecklar ständigt nya kontrollmetoder för att göra våra produkter och processer ännu bättre.  

Heltäckande kontroller

Varje motor kontrolleras med avseende på en rad olika parametrar på en automatisk provbänk, som har utvecklats speciellt för detta ändamål. Motorn förses med en typskylt endast om alla tester är godkända. Därefter kan den levereras till våra kunder. 

Kontroll av returer

Returer är ett sällsynt fenomen hos Becker. Om vi mot förmodan får in en reklamation tar våra ingenjörer en närmare titt på produkten och den berörda komponenten. Produkten testas därefter i regel under flera dagar – såväl på våra provbänkar som i praktiken. Kunden får därefter veta resultatet av dessa kontroller. Vi ser nämligen returer som något vi kan dra lärdom av så att vi kan erbjuda ännu bättre produkter i fortsättningen.