Becker för återförsäljare

Partnerskap på lika villkor.

 

I idealfallet kompletterar återförsäljare och tillverkare varandra perfekt. Det vi tillför partnerskapet är ett brett produktsortiment, toppmodern teknik och hög kvalitet tillverkad i Tyskland. Vi hjälper dig också att marknadsföra våra produkter med demo- och reklammaterial. Det gagnar din verksamhet, din omsättning och vårt samarbete på lika villkor.

Låt oss gå den här vägen tillsammans.

För ett långvarigt samarbete måste alla parter vara på samma våglängd. Tillförlitlighet i kommunikation och överenskommelser. Hållbara produkter för en lojal kundbas. Och en kvalitet som användare gärna investerar i eftersom den uppgraderar deras hem. Det är vad du vill stå för som återförsäljare – och vi står bakom dig. Med produkter Made in Germany som både du och dina kunder kan lita på.

Vårt löfte: kvalitet.

Hos Becker börjar kvalitet i samma ögonblick som en produktidé föds. Vi testar varje innovativt tillvägagångssätt och utvecklar det med tysk ingenjörsanda ända fram till produktionsstadiet. Leverantörer måste genomgå en omfattande urvalsprocess för att uppfylla våra krav. Varje komponent och process uppfyller de strängaste testkriterierna. För oss gäller nämligen allt eller inget – vi strävar efter felfria produkter av högsta kvalitet. För att uppnå detta är alla våra katalogmotorer certifierade enligt VDE och NF. Men det är inte allt. Våra egna testkriterier går långt utöver standardkraven. Innan en produkt börjar serieproduceras måste alla komponenter genomgå en omfattande provningsprocess. Varje enskild motor genomgår en mängd tester på våra testbänkar. Endast på detta sätt kan vi uppnå kvalitetsmål som gör att vi kan sätta standarden på marknaden – och kvalitetsmål som även du som återförsäljare kan dra nytta av på lång sikt.