Teaser Bild für CentralControl

FAQs

Met welke andere producten is de BECKER-Centrale CC51 compatibel?

 

B-Tronic baseert op de toekomstgerichte standaard voor draadloze huisautomatisering, die zich al jaren op de markt heeft bewezen. Zo is er een hele serie producten van andere fabrikanten die met B-Tronic compatibel zijn. Een lijst van door BECKER geteste, compatibele producten vindt u met een klik op deze link.

 

Een of meerdere motoren lopen niet meer automatisch nadat ze met de Centrale op HAND en weer op AUTO zijn gezet.

Automatische stuurcommando's via Memoryhandzenders (Centronic of B-Tronic) kunnen weliswaar van de centrale uit op hand, maar niet terug op automatisch worden ingesteld. Om dergelijke problemen te vermijden, volgen hier twee voorstellen voor oplossing:

  • Als er een centrale in de installatie voorhanden is, moeten tijdgestuurde commando's via de tijdfunctie van de centrale worden geregeld.
  • Door het omzetten van hand naar automatisch kan bij de betreffende aandrijvingen de memotijd ook op de handzender weer opnieuw worden geactiveerd.

Het inleren van ontvangers lukt niet.

 

 

Mogelijke oorzaak: de ontvanger bevindt zich niet binnen reikwijdte
Oplossing: afstand tot de ontvanger kleiner maken of repeater inzetten.

Mogelijke oorzaak: de ontvanger werd niet correct volgens de handleiding van de ontvanger in leermodus gezet.
Oplossing: de ontvanger correct in leermodus brengen en opnieuw inleren. Zie hiervoor de handleiding van de betreffende ontvanger.

Mogelijke oorzaak: bij het inleren werd niet het correcte type ontvanger (KNX / Centronic) gekozen
Oplossing: bij het opnieuw inleren het correcte type ontvanger kiezen.

Mogelijke oorzaak: bij het inleren werd niet het correcte type toestel (buismotor, schakelaktor, dimaktor, etc...) gekozen
Oplossing: bij het opnieuw inleren het correcte type toestel kiezen.

Mogelijke oorzaak: het geheugen van de ontvanger is vol.
Oplossing: volg de handleiding van de ontvanger om geheugenplaats vrij te maken.

Schakelen / lopen van ontvangers functioneert niet.

Mogelijke oorzaak: de ontvanger heeft geen stroomverzorging
Oplossing: stroomverzorging controleren.

Mogelijke oorzaak: de ontvanger is niet correct ingeleerd
Oplossing: ontvanger opnieuw inleren.
 
Mogelijke oorzaak: de ontvanger bevindt zich niet binnen reikwijdte
Oplossing: afstand tot de ontvanger kleiner maken of repeater inzetten.

Wat is de Repeater-Modus en in welke gevallen is het raadzaam deze te activeren?

Becker rolluikaandrijvingen van het type B-Tronic B1 kunnen in een “repeater modus” worden gezet. De “repeater modus” dient om in moeilijke ontvangstsituaties toch nog een goed functioneren van alle draadloze componenten te verzekeren. Als bij een aandrijving de “repeater modus” is geactiveerd, zendt deze alle commando's door die hem draadloos bereiken. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de aandrijving zelf al dan niet een geadresseerde van het betreffende signaal is. Zo kunnen ontvangers die zich buiten de reikwijdte bevinden door selectieve inzet van de “repeater modus” in de dichtsbij gelegen aandrijving toch nog worden bereikt.

Hoe kan ik vaststellen of een aandrijving zich in “Repeater-Modus” bevindt?

Controleren of zich een aandrijving in de “repeater modus” bevindt, kan enkel in de “Master-Mode” gebeuren. De exacte procedure wordt in de gebruikershandleiding van het betreffende apparaat beschreven.

Moet een aandrijving, die als repeater moet functioneren, zelf in alle handzenders worden ingeleerd die hij “repeaten” moet?

Neen - de aandrijving, die als repeater moet functioneren, kan eender welke B-Tronic aandrijving zijn. Of die in de betreffende zender is ingeleerd of niet, speelt hierbij geen rol.

Enkele ontvangers reageren niet op tijdcommando's of scenario's.

Het probleem doet zich altijd bij dezelfde ontvanger voor: Kijk na of de betrokken ontvanger zich binnen de reikwijdte bevind, aan het lichtnet is aangesloten en correct werd ingeleerd.

Het probleem doet zich altijd bij verschillende ontvangers voor: Om een correcte uitvoering van tijdcommando's of scenario's te verzekeren waarin meerdere ontvangers van hetzelfde type werden verzameld (bijv. meerdere rolluikaandrijvingen), dient u voor deze ontvangers van hetzelfde type een gemeenschappelijke groep te maken. Aan die groep kunt u dan een tijdschakelcommando of een scenario toewijzen. Hierdoor wordt verzekerd dat de ontvangers de loop- of schakelcommando's samen ontvangen.

Het weer wordt niet getoond.

Mogelijke oorzaak: de B-Tronic CentralControl is niet met het netwerk en het internet verbonden.
Oplossing: maak opnieuw verbinding met het netwerk en het internet. Zie Handleidingen Netwerkinstellingen 

Mogelijke oorzaak: er werd geen weerlocatie ingegeven
Oplossing: weerlocatie ingeven. Zie Handleidingen Instellingen Weerlocatie

De radio functioneert niet.

Mogelijke oorzaak: de B-Tronic CentralControl is niet met het netwerk en het internet verbonden.
Oplossing: opnieuw verbinding met het netwerk en het internet maken. Zie Handleidingen Instellingen Netwerkinstellingen

Mogelijke oorzaak: luidsterkte staat op 0
Oplossing: Luidsterkte verhogen

Mogelijke oorzaak: internetsnelheid (bandbreedte) is niet voldoende groot.
Abhilfe: - - -

Tijd en datum stellen zich niet automatisch in.

Mogelijke oorzaak: de B-Tronic CentralControl is niet met het netwerk en het internet verbonden.
Oplossing: maak opnieuw verbinding met het netwerk en het internet. Zie Handleidingen Netwerkinstellingen

Mogelijke oorzaak: de automatische tijdafstemming is niet geactiveerd.
Oplossing: automatische tijdsafstemming activeren. Zie Handleidingen Instellingen Tijd en datum

Wat is een groep en welk nut heeft deze functie voor mij?

Een "Groep" is een aantal ontvangers die op een zenderkanaal werden verzameld. Alle ontvangers in een groep reageren dan ook samen op de signalen van die zender.
Belangrijk: er kunnen enkel gelijkaardige ontvangers in een groep worden verzameld - bijv. rolluikaandrijvingen of schakelontvangers. Een 1-kanaals handzender kan eveneens groepen aansturen, maar telkens slechts één per handzender. De terugmelding (positief/negatief) wordt slechts gemaakt nadat het laatste element in de groep een statusmelding heeft gegeven.

Wat is een scenario en welk nut heeft deze functie voor mij?

In een “Scenario” worden meerdere ontvangers verzameld. Alle ontvangers van een scenario reageren samen op de commando's voor start of stop in dat scenario. De toestellen die in een scenario zijn verzameld moeten niet zoals bij een groep uit gelijkaardige ontvangers bestaan en kunnen vooraf individueel naar vastgelegde posities lopen of schakelcommando's aannemen. De terugmelding (positief/negatief) wordt slechts gemaakt nadat het laatste element in het scenario een statusmelding heeft gegeven.

Wat betekent gevoelige hindernisherkenning?

Becker C-Prof aandrijvingen hebben een optie hindernisherkenning. Wanneer een rolluik op een hindernis loopt, dan wordt dit erg fijngevoelig gedetecteerd. De aandrijving stopt onmiddellijk en loopt enkele centimers terug in tegengestelde richting om het object niet te beschadigen.

Is het gelijktijdig instellen van tussenposities mogelijk?

Indien meerdere aandrijvingen op een kanaal werden ingeleerd, dan geldt het instellen of wissen van een tussenpositie meteen voor alle aandrijvingen van het betreffende kanaal.

Kunnen meerdere aandrijvingen/ontvangers gelijktijdig worden aangestuurd?

Het gelijktijdig aansturen van meerdere aandrijvingen of ontvangers is als groep of scenario mogelijk.

Kunnen van elkaar verschillende ontvangers op een kanaal worden ingeleerd?

Op een kanaal en daardoor ook in een groep kunnen telkens enkel gelijkaardige ontvangers ingeleerd worden - zo bijv. rolluikaandrijvingen of schakelaarontvangers. De keuze voor de eerst ingeleerde ontvangers bepaalt de bedrijfsaard. Om van elkaar verschillende ontvangers toch samen te brengen, biedt de scenariofunctie een goed alternatief.

Hoeveel ontvangers kan ik in een centrale programmeren?

Het aantal ontvangers dat in een zender geprogrammeerd kan worden is afhankelijk van het type zender. In een CentralControl kunnen tot 200 B-Tronic ontvangers en verder nog tot 45 Centronic ontvangers geprogrammeerd worden.

Kan ik meerdere motoren gelijktijdig programmeren zoals bij Centronic?

Neen, dat is bij B-Tronic / KNX niet mogelijk. Daar de motoren het succesvol programmeren via de handzender bevestigen, kan telkens maar 1 motor tegelijkertijd geprogrammeerd worden.

Bevestiging van de centrale aan de wand

De centrale kan met behulp van de bijgeleverde schroeven op de wand bevestigd worden. Met behulp van de uitklapbare pootjes kan de centrale ook als staand apparaat worden gebruikt. Kies een droge, niet constant aan zonlicht blootgestelde plaats.

Wat is de Astrofunctie en wat is het nut van deze functie?

 

 

De B-Tronic CentralControl stuurt indien gewenst uw huisautomatisering met de Astro-functie afhankelijk van de berekende zonsopgang- en zonsondergangstijden.

Bij elke tijdschakelklok kan men een van de twee Astro-varianten toekennen:
- Astro-'s morgens - afhankelijk van zonsopgang
- Astro-'s avonds - afhankelijk van de zonsondergang

Voor elk van deze twee varianten zijn er nog twee instelmogelijkheden, die in de Montage- en gebruiksaanwijzing verder uitgelegd worden.

Kan ik mijn B-Tronic huisautomatisering met mijn smartphone, tablet of computer via internet buitenshuis besturen?

Een besturing van uw B-Tronic huisautomatisering met uw smartphone, tablet of computer via internet is ook buitenshuis mogelijk. Verdere informatie vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

Kan ik mijn B-Tronic huisautomatisering met mijn smartphone, tablet of computer via internet buitenshuis besturen?

Een besturing van uw B-Tronic huisautomatisering met uw smartphone, tablet of computer via internet is ook buitenshuis mogelijk. Verdere informatie vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

Voor welke functies is een netwerk- en/of internetverbinding nodig?

Natuurlijk functioneert de huisautomatisering B-Tronic CentralControl ook zonder verbinding met een netwerk. Slechts enkele onderliggende functies en toegangsmogelijkheden zijn enkel mogelijk met netwerk- of internettoegang. Een exacte beschrijving hiervoor vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

Hoe kan men de MAC-Adressen van de LAN en WLAN aansluitingen van de centrale achterhalen?

De aanduidingen worden op de pagina "Systeeminformatie" weergegeven. Een exacte beschrijving hiervoor vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

WLAN veiligheid

Om de veiligheid van het WLAN dataverkeer te garanderen, wordt bij de B-Tronic CentralControl het versleutelingsprotocol WPA/WPA2 gebruikt. De beduidend minder veilige WEP-versleuteling wordt niet ondersteund.

Online update van de centrale?

Een online update van de Becker CentralControl, alsook het toevoegen van verdere functies (voor zover beschikbaar) is via internet altijd mogelijk. Een exacte beschrijving hiervoor vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

Verbinden met WLAN lukt niet.

Verzeker u ervan dat u uw WLAN toegangsgegevens correct heeft ingevoerd en het betreffende accesspoint zich binnen de reikwijdte bevindt. Let er bovendien op, dat WEP of onbeveiligde draadloze netwerken om veiligheidsredenen niet ondersteund worden. Heeft uw accesspoint een geactiveerde MAC filter, geef dan het MAC-adres van uw centrale in de betreffende uitzonderingenlijst in. U vindt het MAC-adres van uw centrale bij systeeminformatie. Een exacte beschrijving hiervoor vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

Er wordt geen aanmeldcode getoond.

Verzeker u ervan dat uw centrale met het internet is verbonden. Let op, elke centrale kan maar aan één Gateway-account worden gekoppeld.

Er wordt geen IP-adres bij systeeminformatie aangeduid.

Uw centrale is niet correct met uw netwerk verbonden. Controleer of uw WLAN- of Ethernetverbinding correct is geconfigureerd. Een exacte beschrijving hiervoor vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

Na een herstart functioneert de op een extern apparaat opgeslagen toegangslink niet meer.

Om altijd snel toegang te hebben tot uw CentralControl, kunt u de door middel van het IP-adres opgeroepen pagina als favoriet op uw desktop opslaan. Om te garanderen dat na elke herstart van de CentralControl, het apparaat geen ander IP-adres krijgt, dient de CentralControl een vast IP-adres te krijgen. De hiervoor noodzakelijke instellingen vindt u in het menu "Netwerkinstellingen". Een exacte beschrijving hiervoor vindt u in de Montage- en gebruiksaanwijzing.

[Translate to benelux:] Welche Antriebe sind für das B-Tronic System erhältlich

[Translate to benelux:] Für das B-Tronic System sind verschiedene BECKER Antriebe vom Typ B03 verfügbar. Genauere Infos erhalten Sie mit klick auf diesen Link.

[Translate to benelux:] Entsteht durch die Entscheidung für das B-Tronic System eine Abhängigkeit von BECKER?

[Translate to benelux:] B-Tronic basiert auf zukunftssicheren Standards für die Hausautomatisierung per Funk, die sich seit Jahren auf dem Markt bewährt haben. So gibt es eine ganze Reihe von Produkten anderer Hersteller, die zu B-Tronic kompatibel sind. Eine Liste von BECKER getesteter, kompatibler Produkte finden Sie mit klick auf diesen Link.

[Translate to benelux:] Sind zukünftige Softwareupdates kostenlos?

[Translate to benelux:] Softwareupdates werden von der CC51 automatisch geladen und nach Freigabe installiert. Für den Benutzer entstehen dadurch keine Kosten.

[Translate to benelux:] Können auch die B-Tronic Antriebe über die Zentrale softwaretechnisch upgedatet werden?

[Translate to benelux:] Softwareupdates sind ausschließlich für die Zentrale möglich. Die daran angeschlossenen Geräte, wie Antriebe, Schalter, Dimmer, Steckdosen und Handsender können softwaretechnisch nicht upgedatet werden.

[Translate to benelux:] Kann die Zentrale CC51 in eine Wand eingelassen werden?

[Translate to benelux:] Nein, die Montage in der Wand ist aufgrund der notwendigen abführ der beim Betrieb elektrischer Geräte entstehenden Wärme nicht zulässig.

[Translate to benelux:] Reinigung der Handsender und der Zentrale

[Translate to benelux:] Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich ein feuchtes Tuch. Bitte verwenden Sie für die Kunststoffoberfläche keine Reinigungsmittel, da diese den Kunststoff angreifen können.

[Translate to benelux:] Lautstärkereglung des Audio Line Out (3,5 mm Klinkenanschluss) funktioniert nicht

[Translate to benelux:] Die Lautstärkereglung der Zentrale betrifft ausschließlich den internen Lautsprecher. Bitte regeln Sie die Lautstärke mit den gegebenen Möglichkeiten des angeschlossenen Gerätes.