Teaserbild für den Kontakt

Samen eenvoudiger naar het doel
Snelle hulp voor uw vragen

Impressum

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
Germany

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-Mail: info@becker-antriebe.com

Directie:
Jürgen Timm

Omzetbelasting ID. Nr. DE 811177977
Handelsrechtbank Wetzlar HRB 4004
WEEE-Reg.-Nr. DE 66881014
UBA-Reg.-Nr. 21006250

Strategie, concept en programmering

PSV MARKETING GMBH
Martinshardt 5
57074 Siegen

www.psv-marketing.de

Disclaimer

Privacyverklaring
1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene instructies

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u onder de Privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u uit het impressum van deze website halen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of de tijd waarop u de pagina oproept). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u terugverwijzen. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende Privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, zullen wij u in deze Privacyverklaring informeren.

2. Algemene instructies en verplichte informatie
Gegevensbescherming

De exploitant van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring.
Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Verwijzing naar de verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefoon: +49 (0) 2772 / 507-0
Email: info@becker-antriebe.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in het geval van vragen over gegevensbescherming is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat) van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Herkomst, blokkeren, wissen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat.

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben), voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld door spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbecherming
Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
vertegenwoordigd door Henning Koch en Ilja Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefoon: 06441/67100-0
Email: datenschutz@becker-antriebe.com

4. Gegevensverzameling op onze website
Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies (bijv. de winkelmand) nodig zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Oproep van onze website

Bij het bezoeken van onze website wordt door de zogenoemde browser die wordt gebruikt op uw eindtoestel automatisch informatie verzonden naar de server van onze internetpagina. Het gaat om de volgende gegevens die zonder uw toedoen verzameld worden totdat ze automatisch worden gewist:

• IP-adres van de aanvragende computer
• datum en tijd van de aanvraag
• gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access-provider
• hoeveelheid verzonden informatie
• melding over succesvolle oproep

De gegevens worden eveneens in het logbestand van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De tijdelijke opslag van bovengenoemde gegevens door het systeem is nodig om de website aan de pc van de gebruiker te kunnen leveren alsook om de functionaliteit van de website en de optimalisatie van onze website mogelijk te maken, alsook om de veiligheid van de informatietechnische systemen te garanderen.

Bovengenoemde gegevensverzameling is gebaseerd op art. 6 al. 1 p. 1 lid f AVG. Volgens art. 6 al. 1 S. 1 lid f AVG is de verwerking van gegevens in verband met gerechtvaardigde belangen toegestaan indien de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van betrokkenen, die de bescherming van persoonsgegevens verzoeken, niet zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigde belang ligt in de veilige beschikbaarheid en functionaliteit van onze website.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te vervullen. Bij de opslag van de gegevens in de logbestanden is dat na 7 dagen het geval.

De verzameling van de gegevens voor de beschikbaarheid van de internetpagina en de opslag van de gegevens in logbestanden is dringend noodzakelijk voor de werking van de internetpagina. Hiertegen kan de gebruiker geen bezwaar maken.

Behalve aan onze website-exploitant en hosting-aanbieder geven wij uw gegevens niet door aan derden. Bovendien garanderen wij door passende maatregelen en regelmatige controles dat de gegevens die wij verzamelen niet door derden van buiten kunnen worden ingezien of waargenomen.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. De gegevens die u daarvoor invult, gebruiken wij alleen voor het doel van het respectieve aanbod of de respectieve dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die wordt gevraagd bij de registratie, moet volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen zoals bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen maken wij gebruik van het e-mailadres dat u bij de registratie hebt omgegeven, om u op deze manier op de hoogte te brengen.

De verwerking van de gegevens die u bij de registratie hebt ingevuld, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt uw gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die bij de registratie zijn verzameld worden door ons bewaard, zolang u op onze website bent geregistreerd. Vervolgens worden ze gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA).

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht aan de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld.

Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via deze link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld. Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en passen de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘Democratische gegevens’ van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van reclame van Google die gebaseerd is op interesses, alsook uit bezoekergegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt op elk moment deze functie via de advertentie-instellingen in uw Google-account uitschakelen of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies op meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is de Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS).

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclame-doelgroepen te verbinden met de functies op meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Zo kunnen gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn gebaseerd op interesses, en die afhankelijk van uw eerdere gebruikers- en surfgedrag op een eindtoestel (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindtoestel (bijv. tablet of pc) van u worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, verbindt Google hiervoor uw web- en app-browsergedrag met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eintoestel waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geschakeld.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van de gebruiker, die tijdelijk worden verbonden met onze gegevens van Google Analytics, om doelgroepen voor de advertenties op meerdere apparaten vast te leggen en op te stellen.

U kunt voortdurend bezwaar maken tegen de remarketing/targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen. Dit doet u via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De verzamelde gegevens worden alleen samengevoegd op basis van uw toestemming die u bij Google kunt verlenen of intrekken (art. 6 al. 1 lid a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocedures die niet in uw Google-account zijn samengebracht (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen deze samenbrenging) is de verzameling van de gegevens gebaseerd op art. 6 al. 1 lid f AVG. Het gerechtvaardigd belang blijkt uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers.

Uitgebreidere informatie en de Privacybepalingen vindt u in de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

6. Newsletter
Newslettergegevens

Als u de newsletter wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsook informatie die ons het bewijs geeft dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter. Meer gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde informatie te verzenden. Wij geven ze niet aan derden door.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldformulier voor de newsletter staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres alsook het gebruik ervan om de newsletter te verzenden kunt u op elk moment intrekken via de link ‘Uitschrijven’ (Austragen) in de newsletter. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in verband met de newsletter bij ons heeft opgegeven, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de newsletter, en na de afzegging worden ze gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen in het gedeelte voor leden) blijven hierdoor onaangetast.

7. Plugins en tools
Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is de Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS).

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die wij op de website noemen, gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG dar.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.