Teaser Bild für CentralControl

Manuální update
Komfort nezná hranic

I když se rozhodnete nespojovat centrálu s internetem, máte přesto možnost nahrát si nejnovější aktualizace softwaru a dodatečně si nainstalovat přídavné funkce nebo opravy chyb. Díky programu CC Updater můžete systém CentralControl udržovat v nejaktuálnějším stavu, i když sám není připojený k internetu.

Stáhněte si program CC Updater z našeho serveru kliknutím na vedlejší symbol pro stažení. Ovládání programu je intuitivní.

Pro ovládání programu CC Updater musí být nainstalována aplikace .NET ver. 4.5.

CC Updater

Stahování

This product or the software offered for download contains third-party software, including software licensed under the GNU General Public License Version 2 ("GPLv2") and GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1) is.

For further license information please note the following download:

VerzeDatumDůležité obsahy aktualizace

favheat-20150806

06.08.15

– Modernizované webové rozhraní s vypínatelnou animací na pozadí

– Lepší zobrazení webových stránek:
Lepší dotykové chování pro tablety a smartphony
Lepší zobrazení pro menší koncové přístroje
Přepracovaná nabídka barev pro webové rozhraní

– Opravy chyb (různá vylepšení)

favheat-20150218

18.02.15

– Oblíbená tlačítka (často používané funkce lze nyní uložit na výchozí obrazovku)

– Lepší zobrazení webových stránek:
Podpora pro nové koncové přístroje
Odstranění různých chyb zobrazení
Přidání nabídky barev pro webové rozhraní
Možnost zablokovat webové rozhraní heslem

– Opravy chyb (různá vylepšení uživatelského rozhraní)

webdac-2014051626.05.14– Přepracované zobrazení chyb

– Přepracované webové rozhraní

– Odstranění symbolu pro napájení

– Lepší reprodukce rádia

– Lepší vytváření a úprava skupin

– Opravy chyb

CC31 = webdac-
20140320
CC51 = webdac-
20140319
20.03.14– Nové webové rozhraní pro přístup pomocí externích přístrojů

– Podpora střešních oken

– Čelní LED dioda se rozsvítí při přístupu k interní kameře

– Lepší údaje o počasí

– Opravy chyb

maxwell-2014021213.02.14– Čelní LED dioda se rozsvítí při přístupu k interní kameře

– Vylepšení údajů o počasí

– Lepší rádiový výkon

– Vylepšení chování spínacích hodin

– Vylepšení ve struktuře nabídky

– Lepší reakce displeje

– Odstranění chyby při reprodukci rádia

maxwell-2013111819.11.13– Integrace slunečních clon Centronic

– Integrace skrytých WLAN sítí

– Zobrazení chybových hlášení

– Přídavné jazykové varianty

– Samostatné zadání místa nezávisle na místě pro zobrazení počasí – Opravy chyb

maxwell-2013080101.08.13– Odstranění chyb u zvláštních znaků hesla WLAN

maxwell-2013071212.07.13– Skenování podle sítí WLAN místo ručního zadávání

– Zadávání hesla probíhá skrytě

– Lepší vizualizace pojezdu rolet

– Automatické opětovné spojení centrály po přerušení internetového připojení

– Lepší funkce Astro

– Možnost „zrcadlení“ zobrazení displeje CC51 na obrazovkách externích přístrojů

maxwell-2013051717.05.13– Uspořádání do seznamů

– Nová nabídka „Můj dům“