Ein Rollladenantrieb und eine Wandsteuerung

Downloads informationsmaterial och manualer.

Det är så lätt!

Vårt uppdrag är att utveckla system som är lätta att installera och att använda. Från vår CentralControl hemautomatik till våra motorer och styrenheter för jalusier, solskydd och portar: se själv och ladda ned bruksanvisningen för din Becker produkt här, det är mycket snabbt och enkelt!

Våra kataloger, flygblad och broschyrer kommer att berätta allt om vårt företag och också förklara de tekniska aspekterna av våra system. Dessutom,  kommer vi att vara mer än glada över att få tala med dig personligen och svara på alla frågor du kan ha. Ta kontakt med oss!

Bruksanvisningar

Hemautomatik

Solskydd

Portar

Informationsmaterial

Kataloger, Flygblad & broschyrer

Teknisk information