Teaserbild für den Kontakt

Společně je cesta k cíli jednodušší
Rychlá pomoc na Vaše dotazy

Tiráž

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
Německo

Telefon: +49 (0) 2772/507-0
E-mail: info@becker-antriebe.com

Vedení společnosti:
Jürgen Timm

ID pro daň z obratu DE 811177977
Městský soud Wetzlar HRB 4004
Reg. č. pro OEEZ DE 66881014
Reg. Č. UBA 21006250

Strategie, koncepce a programování

PSV MARKETING GMBH
Martinshardt 5
57074 Siegen

www.psv-marketing.de

Disclaimer

Prohlášení o ochraně osobních údajů
1. Stručný přehled ochrany osobních údajů
Všeobecné pokyny

Následující pokyny uvádějí jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou veškerá data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na naší webové stránce
Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži této webové stránky.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáváte v některém kontaktním formuláři.
Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat je proveden automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku.

K čemu vaše údaje využíváme?

Část dat získáváme k tomu, abychom zajistili bezchybné zobrazení webové stránky. Jiné údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na své údaje?

Aktuálně máte právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo žádat opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. S otázkami na toto téma a na téma ochrany osobních údajů se můžete obrátit na adresu uvedenou v tiráži. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

Analytické nástroje a nástroje od třetích subjektů

Při návštěvě naší webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše prohlížení internetu. To probíhá především pomocí souborů cookies a prostřednictvím tak zvaných analytických programů. Analýza vašeho prohlížení internetu je provedena zpravidla anonymně; na základě chování při prohlížení internetu vás nelze zpětně vysledovat. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo zabránit jejímu provedení nepoužíváním některých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provedení této analýzy můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace
Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek věnuje ochraně vašich osobních údajů velkou vážnost. K vašim osobním údajům přistupujeme jako k důvěrným informacím, v souladu s legislativními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Informace o odpovědné osobě
Osoba odpovědná za zpracování dat na této webové stránce je:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
Email: info@becker-antriebe.com

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Mnohé procesy jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

V případě přestupků proti právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách ochrany dat je pověřenec k ochraně dat spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců ochrany dat a kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Přísluší vám právo nechat předat údaje, které zpracováváme automatizovanou formou na základě vašeho souhlasu nebo vyplněním smlouvy, sobě nebo třetímu subjektu v běžném strojně čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, je takový přenos proveden, pouze pokud je technicky možný.

Kódování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, kódování SSL nebo TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku.

Pokud je aktivní kódování SSL nebo TLS, nemohou být data, která nám zasíláte, čtena třetími subjekty.

Informace, blokování, vymazání

V rámci platných legislativních ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou o vás uloženy, jejich původu a o příjemci a účelu zpracování dat a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. S otázkami na toto téma a na téma osobních údajů se můžete obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Nesouhlas se zasíláním reklamních mailů

Využívání kontaktních údajů, které jsou povinně zveřejněny v tiráži, k zasílání reklam a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto výslovně zakazuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamu.

3. Pověřenec k ochraně dat
Legislativně předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro naši společnost jsme zřídili pověřence k ochraně osobních údajů.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
zastoupená panem Henningem Koch a panem Iljou Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
Email: datenschutz@becker-antriebe.com

4. Sběr dat na naší webové stránce
Cookies

Internetové stránky využívají do jisté míry tak zvané soubory cookies. Cookies vašemu počítači neškodí a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku upravili tak, aby byla uživatelsky příznivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, ukládá je váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tak zvané „Session-Cookies“, tedy soubory vzniklé během relace. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožní rozpoznat váš prohlížeč během vaší další návštěvy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a soubory cookies dovolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil ukládání cookies v určitých případech nebo vždy, nebo aby byly soubory cookies po zavření prohlížeče automaticky vymazány. Při deaktivaci ukládání souborů cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace nebo poskytnutí příslušných funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. cookies k provedení analýzy vašeho chování na internetu), jsou tyto upraveny v tomto prohlášení o ochraně dat zvlášť.

Vyvolání naší internetové stránky

Při vyvolání naší internetové stránky odešle tzv. prohlížeč používaný na vašem koncovém zařízení informace na server naší internetové stránky. Jedná se o následující údaje, které jsou shromažďovány bez vaší součinnosti a jsou ukládány až do automatizovaného vymazání:

• Adresa IP počítače, ze kterého přichází požadavek
• Datum a čas přístupu
• Použitý prohlížeč a příp. operační systém vašeho počítače včetně názvu provozovatele vašeho připojení
• Přenášené množství dat
• Hlášení o úspěšném vyvolání

Údaje jsou rovněž ukládány do souborů protokolů, logfiles, našeho systému. K ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele nedochází.

Přechodné uložení výše uvedených údajů systémem je nutné k umožnění zobrazení internetové stránky na počítači uživatele a také k zajištění funkčnosti a optimalizace naší internetové stránky včetně zajištění bezpečnosti informačně technických systémů.

Výše uvedené shromažďování dat je založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 pís. f GDPR. Podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 pís. f GDPR je zpracování dat dovoleno k zajištění oprávněných zájmů, pokud nepřevažují zájmy, základní práva nebo základní svobody příslušné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů. Naším oprávněným zájmem je bezpečné poskytování a funkčnost naší internetové stránky.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich získávání. To je v případě ukládání dat do souborů protokolů, logfiles, po 7 dnech.

Shromažďování dat k zobrazení internetové stránky a ukládání dat do souborů protokolů, logfiles, je nezbytně nutné k provozu internetové stránky. Z tohoto důvodu neexistuje žádná možnost vyjádření nesouhlasu uživatele.

Kromě provozovatele naší internetové stránky a poskytovatele hostingu vaše údaje nepředáváme žádným třetím subjektům. Kromě toho zajišťujeme příslušnými opatřeními a pravidelnými kontrolami, aby námi získané údaje nebylo možné prohlížet zvenčí třetími subjekty, nebo aby nemohly být zachytávány.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky na základě kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi zadaných kontaktních údajů na naší straně uloženy z důvodu zpracování poptávek pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dále.

Zpracování údajů zadaných do našeho kontaktního formuláře je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo odpadne důvod ukládání dat (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Povinná legislativní ustanovení (především lhůty pro archivaci) zůstávají nedotčena.

Registrace na této internetové stránce

Můžete se zaregistrovat na naší internetové stránce k tomu, abyste mohli využívat další funkce stránky. Údaje, které přitom zadáváte, používáme za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se registrovali. Povinné údaje, které od vás žádáme při registraci, musíte kompletně vyplnit. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě nutných technických změn, využijeme e-mailovou adresu zadanou při registraci tak, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci je provedeno na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR). Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost již realizovaných procesů zpracování dat zůstává tímto odvoláním souhlasu nedotčena.

Údaje získané při registraci ukládáme, dokud jste na naší internetové stránce registrovaní, a následně je provedeno jejich vymazání. Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama
Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí služby Google Analytics. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tak zvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. Informace o využívání této internetové stránky, vytvořené souborem cookie, jsou přeneseny na některý server společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy.

Ukládání souborů Google-Analytics-Cookies je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Na základě toho je vaše adresa IP společností Google v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena adresa IP v nezkrácené podobě a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání internetové stránky, k sestavení protokolů o aktivitách webové stránky a k vývoji dalších služeb spojených s využitím internetové stránky a využitím internetu vůči provozovateli webové stránky. Adresa IP předaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče není společností Google spojována s jinými daty.

Plugin pro prohlížeč

Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat zaznamenaných ze souborů cookie vytvořených v souvislosti s vaším využitím webové stránky (vč. vaší adresy IP) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a instalujete plugin pro prohlížeč z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nesouhlas se shromažďováním dat
Shromažďování vašich údajů společností Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Tím dojde k vytvoření souboru Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďování vašich dat při příští návštěvě této webové stránky: Deaktivace funkce Google Analytics.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji v rámci Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Zpracování dat ze zakázky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat ze zakázek a při využívání služby Google Analytics kompletně dodržujeme a realizujeme přísná nařízení německých úřadů k ochraně osobních údajů.

Demografické charakteristiky u Google Analytics

Tato internetová stránka využívá funkce „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Na základě toho mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z cílené reklamy Google a z údajů o návštěvníkovi od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením zobrazení na svém účtu Google nebo můžete shromažďování svých údajů v rámci služby Google Analytics obecně zakázat tak, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování dat”.

Google Analytics Remarketing

Naše internetové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi nad rámec použití jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené na základě Google Analytics Remarketing s funkcemi nad rámec jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být zobrazeny na jiném koncovém zařízení (např. tablet nebo PC) v souladu s vašimi požadavky upravené personalizované reklamy v závislosti na vašem předchozím používání nebo prohlížení internetových stránek na některém předchozím koncovém zařízení (např. mobilní telefon).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, propojí společnost Google za tímto účelem průběh prohlížení internetu a v aplikacích s vašim účtem u společnosti Google. Tímto způsobem můžete na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte pod účtem u společnosti Google, aktivovat stejné personalizované reklamy.

K podpoře této funkce vytváří Google Analytics autentifikační ID uživatele účtu google, které jsou spojeny s našimi údaji Google-Analytics tak, aby byly definovány cílové skupiny pro zobrazování reklamy na různých zařízeních.

Funkci remarketing/targeting, která funguje nad rámec jednotlivého přístroje, můžete trvale odmítnout deaktivací personalizované reklamy na svém účtu Google; využijte k tomu následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sloučení získaných dat ve vašem účtu Google je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu, který udělíte společnosti Google, nebo jej můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR). Při zpracování osobních údajů, které nemohou být sloučeny s vaším účtem Google (např. z důvodu, že nemáte účet Google nebo jste slučování dat odmítli) je shromažďování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel internetové stránky má zájem na anonymizované analýze návštěvníků internetových stránek za účelem reklamy.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

6. Zasílání informací o novinkách, newsletter
Údaje k zasílání informací o novinkách (newsletteru)

Pokud si přejete zasílání novinek nabízené na webové stránce, budeme od vás potřebovat e-mail a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním novinek. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány na základě dobrovolného uvedení. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžadovaných informací a neposkytujeme je třetím subjektům.

Zpracování údajů zadaných do našeho formuláře pro odběr novinek je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)). Váš udělený souhlas k uložení osobních údajů, e-mailové adresy a jejich použití k zasílání novinek můžete kdykoli zrušit například pomocí odkazu v zasílaných novinkách. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které o vás ukládáme za účelem odběru novinek, jsou u nás uloženy do vašeho zrušení odběru novinek a po ukončení odběru novinek jsou vymazány. Data, která u nás byla uložena z jiných důvodů (např. e-mail v členské sekci) tím zůstávají nedotčena.

7. Pluginy a nástroje
Google Maps

Tato stránka využívá API mapové služby Google Maps. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K využití funkcí Google Maps je nutné uložit vaši adresu IP. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na některý server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá na přenos dat vliv.

Využití funkce Google Maps je provedeno v zájmu příslušného zobrazení našich nabídek online a v zájmu snadného vyhledání míst uvedených na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.