Teaserbild für den Kontakt

Společně je cesta k cíli jednodušší
Rychlá pomoc na Vaše dotazy

Tiráž

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
Německo

Telefon: +49 (0) 2772/507-0
E-mail: info@becker-antriebe.com

Vedení společnosti:
Hans-Joachim Wiegelmann
Dieter Fuchs
Jürgen Timm

ID pro daň z obratu DE 811177977
Městský soud Wetzlar HRB 4004
Reg. č. pro OEEZ DE 66881014
Reg. Č. UBA 21006250

Strategie, koncepce a programování

PSV MARKETING GMBH
Schlachthausstr. 10
57072 Siegen

www.psv-marketing.de

Disclaimer

1. Omezení odpovědnosti

Obsahy těchto internetových stránek byly vytvořeny s nejvyšší možnou pečlivostí. Prodávající ovšem nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost zde uvedeného obsahu. Uživatel používá obsah internetových stránek na vlastní nebezpečí. Příspěvky označené jménem vyjadřují pouze názor příslušného autora a nemusí se vždy shodovat s názorem prodávajícího. Pouhým používáním internetových stránek prodávajícího nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a prodávajícím.

2. Externí odkazy

Tyto stránky obsahují spojení k internetovým stránkám třetích stran („externí odkazy“). Tyto internetové stránky podléhají ručení příslušných provozovatelů. Prodávající při prvním spojení prostřednictvím externích odkazů zkontroloval, zda cizí obsah případně neporušuje právní předpisy. V tom okamžiku neshledal žádné porušení práva. Prodávající nemá žádný vliv na aktuální a budoucí strukturu a obsah propojených stránek. Použití externích odkazů neznamená, že si prodávající přivlastňuje obsah, který se nacházejí za odkazem. Stálá kontrola externích odkazů není pro prodávajícího možná, pokud neexistují konkrétní důkazy o porušení zákona. V případě vědomosti o porušení zákona však budou takové externí odkazy bezodkladně odstraněny.

3. Vlastnická a autorská práva

Obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách podléhá německému vlastnickému a autorskému právu. Každé využití, které není souladu s německým vlastnickým a autorským právem, musí být předtím písemně schváleno prodávajícím nebo příslušným vlastníkem práv. To platí především pro rozmnožování, upravování, překládání, ukládání do paměti, zpracování, popř. reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou jako taková označena. Nedovolené rozmnožování nebo předávání obsahu nebo celých stran není dovoleno a je trestné. Pouhé vytváření kopií a stahování souborů pro osobní, soukromou, a nikoli komerční potřebu je dovoleno. Zobrazení těchto internetových stránek v jiném rámci je přípustné pouze s písemným povolením.

4. Ochrana dat

Návštěvou internetových stránek prodávajícího mohou být uloženy informace o přístupu: typ a verze prohlížeče, operační systém, referrer (naposledy navštívená stránka), Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, rozlišení obrazovky, hloubka barev, instalované moduly plug-in (Flash, Java), vyhledávací dotazy, vyhledávání na stránkách www.becker-antriebe.de a zobrazené výsledky. Tyto údaje se vyhodnocují výhradně ke statistickým účelům. Předání třetím stranám, ať už ke komerčním, nebo nekomerčním účelům, není realizováno. Prodávající výslovně upozorňuje na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) vykazuje bezpečnostní mezery a nemůže být dokonale zabezpečen před přístupem třetích stran. Používání kontaktních údajů z tiráže ke komerční reklamě je výslovně nežádoucí, pokud prodávající předtím neudělil písemný souhlas nebo pokud se zakládá na již existujícím obchodním vztahu. Prodávající a veškeré osoby uvedené na těchto internetových stránkách nesouhlasí s jakýmkoli komerčním použitím a předáváním svých údajů.

Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, nástroj pro analýzu návštěvnosti webu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání internetových stránek. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem používání těchto internetových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není spojována s ostatními daty společnosti Google. Kromě toho jsme na této webové stránce službu Google Analytics rozšířili o kód „anonymizeIP“. Tento kód zaručuje skrytí Vaší IP adresy, takže shromažďování dat probíhá anonymně. Celá IP adresa je na server Google v USA přenášena pouze ve výjimečných případech a navíc je tam zkrácena.

Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tuto informaci použije za účelem vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek provozovateli webové stránky. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Chtěli bychom Vás však upozornit, že v tom případě možná nebudete moci využívat veškeré funkce těchto internetových stránek v celém rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit sběru dat (včetně Vaší IP adresy) vytvořených soubory cookie a vztahujících se na Vaše používání webových stránek a jejich předávání a zpracování společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče nacházející se na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternativně k tomuto rozšíření prohlížeče, zvláště pak u prohlížečů nainstalovaných na mobilních koncových zařízeních, můžete sběru dat prostřednictvím služby Google Analytics zabránit tím, že kliknete SEM. Je nastaven režim Opt-Out-Cookie zabraňující sběru Vašich dat při budoucí návštěvě těchto webových stránek. Režim Opt-Out-Cookie platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen do paměti Vašeho zařízení. Pokud ve Vašem prohlížeči vymažete soubory cookie, musíte znovu nastavit režim Opt-Out-Cookie.

Použití funkce Google Remarketing

Tato webová stránka používá funkci Remarketig společnosti Google Inc. ("Google"). Uvedená funkce slouží k prezentaci zájmově relevantních reklamních sdělení návštěvníkům webových stránek. Prohlížeč návštěvníka webových stránek ukládá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou přeneseny do vašeho PC, a které umožňují opětovné rozeznání uživatele, pokud otevře dané webové stránky v rámci obsahové sítě Google. Na těchto stránkách pak mohou být návštěvníkovi prezentována reklamní sdělení, vztahující se k obsahům, které návštěvník již dříve vyhledal na webových stránkách, využívajících funkci remarketingu. Podle svých vlastních informací Google v průběhu tohoto procesu neshromažďuje žádná osobní data. Pokud si však funkci remarketingu přesto nepřejete, můžete ji primárně deaktivovat prostřednictvím odpovídajících nastavení na http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete také zakázat používání cookies pro zájmově orientovanou reklamu v iniciativě reklamní sítě. Zde postupujte podle pokynů na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o Google Remarketing a k zásadám o ochraně osobních dat společnosti Google naleznete na http://www.google.com/privacy/ads/.

Společnost Becker-Antriebe se zavazuje zpracovat získaná data v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů, spolkovým zákonem o elektronických informačních a komunikačních službách a směrnicí Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (95/46/ES).

Kontaktním partnerem pro veškeré dotazy a žádosti ohledně ochrany dat jsou

Ilja Borchers a Henning Koch
RPA Datenschutz + Compliance GmbH
Hauser Gasse 19b
D-35578-Wetzlar
datenschutz@becker-antriebe.com

5. Zvláštní podmínky používání

Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivá používání těchto internetových stránek liší od výše uvedených bodů 1. až 4., je na to na příslušném místě výslovně upozorněno. Pokud tato situace nastane, platí pro příslušný jednotlivý případ zvláštní podmínky používání.