S01-serien

S01 från Becker: Smart motor i smart fastighet

Styrs din fastighet med ett KNX-system? Vill du integrera dina jalusier i din KNX-styrning? Då är SMI-motorn S01 från Becker din lösning.
SMI står för Standard Motor Interface. Med det här märkesövergripande gränssnittet integrerar du dina jalusier och solskyddsprodukter i ditt fastighetsstyrsystem. Med S01 får du dessutom en riktigt smart jalusimotor. Om jalusin stöter på ett hinder stannar motorn omedelbart och reverserar för att undvika skador. Tack vare frostskyddsfunktionen detekterar den dessutom lameller som frusit fast och stoppar driften för att skydda dem. Fler smarta funktioner är insektsskyddet samt det faktum att S01 dynamiskt justerar sitt vridmoment för att dina system ska arbeta så skonsamt som möjligt. Detta gör S01 till det perfekta valet för automatiserade jalusier i KNX-systemet.

Egenskaper hos våra S01-produkter:

Känslig hinderavkänning i stängningsriktning för optimalt skydd av applikationen och hindret

Klämskydd: Stänger av vid hinder (t.ex. fastfrysning) och ökning av vridmomentet

Mjukstopp uppe: Systemet skyddas optimalt tack vare mjukt stopp

Frostskydd uppe: Motorn stannar strax innan det övre gränsläget har nåtts, denna position övervakas och korrigeras cykliskt

Dynamisk anpassning av vridmomentet:
Motorn justerar
automatiskt och kontinuerligt
nödvändigt vridmoment för den aktuella tillämpningen

Insektsskyddsfunktion: Detekterar om insektsskyddsluckan står öppen och förhindrar skador på systemet

Populära produkter i serien:

KNX/SMI-ställdon

16-vägs SMI-ställdon för montering på hattskena

Till produkten

Installationsset för sladdströmbrytare

Installationsset för idrifttagning av SMI-motorer

Till produkten

USB-SMI-Tool

För parameterinställning och adressering av SMI-enheter på en dator

Till produkten

SMI: Tillgängligt för alla.

Mer information

Dina kontaktpersoner för SMI:

Marcel-Kevin Menger

Säljkonsult jalusier och solskydd - 
Planeringsstöd KNX/SMI
(på tyska och engelska)

Kay Kickstein

Teknisk service – planeringsstöd KNX/SMI
(på tyska och engelska)

Oliver Axt

Teknisk service – planeringsstöd KNX/SMI 
(på tyska och engelska)

Pierre Erner

Teknisk service – planeringsstöd KNX/SMI
(på tyska och engelska)

Becker passar dig!

Som specialist på motorer och styrenheter för jalusier, solskydd och andra applikationer erbjuder Becker en rad produkter som gör ditt hem riktigt smart. Läs mer här eller prata med din återförsäljare. 

Till produktkatalogen SMI

Fatta smarta beslut.

Vill du ha mer information om SMI-organisationen, tekniken och planeringshjälpmedel? Vår rekommendation:


https://standard-motor-interface.com/