Hur låter jalusin? Sssch!
EVO, den nya generationen av jalusimotorer från BECKER.

Tyst som en mus...

...är motorserien EVO garanterat. Den tekniska konstruktionen är så intelligent att motorn är nästintill ljudlös. Dessutom går det att ställa in i användningsprofiler om motorn ska styras med en knappkombination på en strömställare eller med appen, vilket innebär ännu större flexibilitet och effektiv minskning av driftljud.
Appen som har utvecklats speciellt för EVO är den största fördelen med den nya serien. Den erbjuder många individuella inställningsmöjligheter som gör användningen busenkel och ytterst bekväm.

Nästintill ljudlös

För särskilt känsliga öron kan du sänka ljudnivån ännu mer genom att minska motorns hastighet. Med hjälp av appen kan användningsprofilen anpassas efter varje situation och styras snabbt, långsamt eller med mjuk start-/stoppfunktion. Alla tre varianterna klarar EVO galant.

Hämta broschyr

Enkel och mobil styrning med appen

  • Ställ in olika användningsprofiler (Standard, Viskning eller Dynamisk)
  • Ställ in hastigheten (långsam eller snabb)
  • Aktivera/avaktivera insektsskyddsfunktionen som förhindrar skador på dina insektsskydd
  • Aktivera/avaktivera frostskyddsfunktionen som skyddar jalusierna mot att frysa fast på vintern
  • Visa programvaruversionen
  • Hämtas kostnadsfritt i App Store

Smidigt och enkelt
Med appen är det busenkelt att ställa in motorn där du står eller sitter. Ändra smidigt användningsprofilen för tystare gång eller anpassa specialfunktioner som exempelvis insektsskyddsfunktionen med hjälp av den användarvänliga appen.

Användningsprofil

Användningsprofil Standard

I den här användningsprofilen startar motorn långsamt och ökar gradvis hastigheten till maximalt läge. Därefter minskar motorn hastigheten och når slutpositionen.

Användningsprofil Viskning

Motorn kör med konstant långsam hastighet fram till slutpositionen. Det sörjer för tystare drift och är en lämplig inställning för exempelvis barnens sovrum.

Användningsprofil Dynamisk

I denna användningsprofil ökar motorn hastigheten med fler varv per minut. Jalusin rullas snabbt upp till slutpositionen.