Veri koruma beyanı

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler bu web sayfasını ziyaret ettiğinizde kişisel bilgileriniz ile neler yapıldığı hakkında size kısaca bir genel bakış sunacaktır. Kişisel bilgiler kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm bilgilerdir. Veri korumaya yönelik ayrıntılı bilgileri bu metin altında yer alan veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sayfasında verilerin toplanması

Bu Web sayfasında verilerin toplanmasından kim sorumludur?

Bu Web sayfasında verilerin işleme alınması Web sayfası operatörü tarafından gerçekleşir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluşa ilişkin not" bölümünde bulabilirsiniz.

Bilgilerinizi nasıl topluyoruz?

Bilgileriniz bir açıdan bize bildiriminiz sonucunda toplanır. Bunlar örneğin iletişim formuna girmiş olduğunuz bilgilerdir.

Diğer veriler otomatik olarak veya onayınızdan sonra web sayfamızı ziyaret ettiğinizde BT sistemleri tarafından toplanır. Bunlar özellikle teknik bilgilerden oluşur (örn. İnternet tarayıcısı, İşletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu bilgilerin toplanması, siz web sayfamıza girdiğinizde otomatik gerçekleşir.

Bilgilerinizi ne için kullanıyoruz?

Bu bilgilerin bir kısmı Web sayfasının hatasız hazırlanmasını sağlamak için toplanır. Diğer bilgiler kullanıcı hareketlerinizin analizi için kullanılır.

Bilgileriniz bazında hangi haklara sahipsiniz?

Kaydedilen kişisel bilgilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında sınırsız bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu bilgilerin doğrulanmasını, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman ilerisi için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Bunun dışında yetkili denetim otoritesine şikayet sunma hakkınız da mevcuttur.

Verilerin korunması konusuna yönelik bilgi edinmek istediğiniz diğer hususlarda her zaman bize ulaşabilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü sunucuların araçları

Bu web sayfasını ziyaretinizde gezinme hareketiniz istatistik olarak değerlendirilir. Bu özellikle analiz programları ile gerçekleşir.

Bu analiz programlarına yönelik ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Genel notlar ve yükümlülük bilgileri

Veri koruma

Bu sayfaların işleticileri kişisel bilgilerinizin korunmasını çok önemsiyor. Kişisel bilgilerinizi gizlilik içinde ve geçerli yasal veri koruma kaideleri aynı zamanda bu veri koruma beyanına uygun işleme alıyoruz.

Bu Web sayfasını kullandığınızda çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel bilgiler kişisel olarak tanımlanabileceğiniz bilgilerdir. Mevcut veri koruma beyanı hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Bunun nasıl ve hangi amaç doğrultusunda gerçekleştiği de açıklanmaktadır.

İnternet dahilinde veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişimde) güvenlik boşluklarının görülebileceği hususunda bilgilendirmek istiyoruz. Verileri herhangi bir boşluk olmadan üçüncü kişilerin erişimine karşı korunması mümkün değildir.

Sorumlu birime yönelik bilgilendirme

Bu Web sayfasında verilerin işleme alınmasından sorumlu birim:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
E-Posta: info@becker-antriebe.com

Sorumlu birim, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işleme alınmasının amacına ve araçlarına karar veren, tek başına veya başkalarıyla birlikte hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz işlenme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Eğer silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye yönelik onayınızı geri çekerseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka herhangi bir nedenimiz (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) olmadığı sürece verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler ortadan kalktıktan sonra gerçekleşir.

Veri güvenliği sorumlusu

Şirketimiz için bir veri koruma sorumlusu atadık.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
Henning Koch ve Ilja Borchers tarafından temsil edilen
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
e-posta: datenschutz@becker-antriebe.com

ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı ile ilgili bilgi

Veri koruma kanunu açısından güvenli olmayan ABD veya diğer üçüncü ülkelerdeki şirketlere ait araçlar kullanıyoruz. Bu araçlar aktif ise kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekine benzer hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin ABD şirketleri, kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür ve ilgili kişi olarak siz buna karşı yasal işlem başlatamazsınız. Bundan dolayı, ABD yetkililerinin (örn. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez.


 Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Verilerin işleme alınmasına yönelik sunulan onayın iptali

Çok sayıda veri işleme süreçleri sadece tarafınızdan ayrıntılı onay alındıktan sonra mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Onayın iptal edildiği tarihe kadar gerçekleşen veri işlemleri bundan etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve ayrıca doğrudan reklama itiraz etme hakkı (GDPR madde 21)

VERİ İŞLEME, GDPR MADDE 6 PARAGRAF 1 FIKRA E VEYA F'YE GÖRE GERÇEKLEŞİRSE, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN GEREKLİ OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU VERİ KORUMA BEYANINDA BELİRTİLMİŞTİR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, İŞLEME İÇİN ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ AŞAN VEYA İŞLEMENİN YASAL İDDİALARI İLERİ SÜRMEYE, UYGULAMAYA VEYA SAVUNMAYA HİZMET ETTİĞİ ZORLAYICI MEŞRU NEDENLERİ KANITLAMADIKÇA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 1 UYARINCA İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLA İLİŞKİLİ OLDUĞU SÜRECE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR.


 EĞER İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLARI İÇİN KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim otoritesine şikayet hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya yargısal çözümlere halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri aktarılabilirlik hakkı

Sizin onayınız temelinde veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında işleme aldığımız verileri tarafınıza veya bir üçüncü tarafa standart, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan aktarılmasını talep etmeniz halinde bu sadece teknik açıdan mümkün olduğu sürece gerçekleşecektir.

SSL ya da TLS şifrelemeleri

Bu sayfa güvenlik nedenlerinden ve sayfa işletmecisi olarak tarafımıza gönderdiğiniz örneğin siparişler veya başvurular gibi gizli içeriklerin aktarılmasını korumak amacıyla bir SSL ya da TLS şifrelemesi kullanmaktadır. Şifreli bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırı “http://” konumundan “https://” konumuna değiştiğinde ve tarayıcı satırınızda kilit sembolü gözüktüğünde fark edebilirsiniz.

SSL ya da TLS şifrelemesi etkin olduğunda tarafımıza ilettiğiniz veriler üçüncü kişiler tarafından okunamaz.

Bilgi edinme, sildirme ve doğrultma hakkı

Geçerli yasal koşullar kapsamında kaydedilen kişisel bilgileriniz, kaynağı ve alıcısı ve verilerin işleme alınma amacı hakkında bilgi edinme ve gerektiğinde bu bilgileri doğrulatma veya sildirme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerin korunması konusuna yönelik bilgi edinmek istediğiniz diğer hususlarda her zaman bize ulaşabilirsiniz.

İşlemenin kısıtlandırılması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Bunun için her zaman bize başvurabilirsiniz. İşlemenin kısıtlandırılması hakkı aşağıdaki durumlarda mümkündür:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Kontrol boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

 •  
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

 •  
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal iddiaları uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
 • GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarınız arasında bir ölçüm gerçekleştirilmelidir. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler, saklanması dışında, sadece sizin onayınızla veya yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği'nin ya da bir üye devletin önemli bir kamu çıkarı nedeniyle işlenebilir.

Reklam maillerine karşı itiraz

Hakkımızda yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim bilgilerinin özellikle talep edilmeyen tanıtım ve bilgilendirme materyallerinin gönderimi için kullanılmasına iş bu yazıyla itiraz edilmektedir. Sayfaların operatörleri, reklam bilgilerinin istenmeyen şekilde gönderilmesi durumunda, örneğin gereksiz e-posta yoluyla, yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

Harici linkler

Güvenli olmayan üçüncü ülkelerde veri işlemenin engellenemeyeceği web sitelerine yönlendiren harici linkler kullanıyoruz. Bunlar şu şekilde tanınabilir. Harici linke tıklandığında, hedef sayfa kişisel verileri işler. Her durumda IP adresi işlenir; gerekirse tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü, kullanılan işletim sistemi, yönlendiren URL, erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı ve sunucu isteğinin zamanı da işlenir.

3. Bu web sayfasında verilerin toplanması

Çerezler

İnternet sayfalarımız çerezler kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız onları otomatik olarak silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır.

Bazı durumlarda, web sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez, teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlarsız çalışmayacaktır (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların gösterimi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) veya web sitesini optimize etmek (örneğin web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan tanımlama bilgileri, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Fıkra f uyarınca, farklı bir yasal dayanak belirtilmedikçe kaydedilir. Web sayfası operatörü hizmetlerinin teknik açıdan hatasız ve iyileştirilmiş sunumu için çerezlerin kaydedilmesinden meşru çıkara sahiptir. Çerezlerin saklanmasına izin verilmesi talep edilmişse, ilgili tanımlama bilgilerinin saklanması sadece bu onay temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra a); rıza her zamanda geri çekilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin kaydedildiğinden bilgilendirileceğiniz ve çerezlere sadece istisnai durumlarda izin vereceğiniz, belirli durumlar veya genel olarak çerezlerin kabulünü kabul etmeyeceğiniz aynı zamanda tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin otomatik silineceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu Web sayfasının işlevselliği sınırlandırılabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı çerçevesinde sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Cookiebot ile Onay

Web sitemiz, cihazınızda belirli çerezlerin saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanımına ilişkin onayınızı almak ve bunları veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak belgelemek için Cookiebot'un onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka'dır (bundan böyle “Cookiebot” olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, onayınızı ve çerez kullanımına ilişkin diğer beyanlarınızı almak için Cookiebot sunucuları ile bağlantı kurulur. Cookiebot daha sonra size verilen onayı atayabilmek veya geri çekebilmek için tarayıcınıza bir çerez kaydeder. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, Cookiebot çerezini kendiniz silene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayıncaya kadar saklanacaktır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan muaftır.

Cookiebot, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli olan onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra c'dir.

Veri koruması ile ilgili daha fazla ayrıntıyı www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ adresinde bulabilirsiniz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar şunlardır:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

Bu veriler GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f fıkrasını baz alarak kaydedilir. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati vardır - bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim formu

İletişim formu ile tarafımıza başvurduğunuzda başvuru formunda yer alan bilgileriniz ve tarafınızdan girilen iletişim bilgileriniz başvurunuzu işleme almak ve tarafımıza yöneltilecek bağlantılı soruları cevaplamak için kaydedilecektir. Bu bilgiler tarafınızdan onay alınmadan iletilmeyecektir.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra b baz alınarak işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra f) veya eğer bu sorgulandıysa sizin izninize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra a) dayanmaktadır.

Tarafınızdan iletişim formuna girilen bilgiler silmemizi tarafımızdan talep edinceye, kayıt onayınızı iptal edinceye veya verilerin kaydedilme amacı iptal oluncaya (örn. Başvuru işlemleriniz sonlandırıldığında) kadar bizde saklı kalır. Zorunlu yasal koşulları - özellikle muhafaza süreleri - bundan etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks ile başvuru

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ondan türetilen tüm kişisel verileriniz (isim, başvuru) dahil başvurunuz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu bilgiler tarafınızdan onay alınmadan iletilmeyecektir.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra b baz alınarak işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra f) veya eğer bu sorgulandıysa sizin izninize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra a) dayanmaktadır.

Tarafınızdan iletişim formu ile gönderilen bilgiler silmemizi tarafımızdan talep edinceye, kayıt onayınızı iptal edinceye veya verilerin kaydedilme amacı iptal oluncaya (örn. Başvuru işlemleriniz sonlandırıldığında) kadar bizde saklı kalır. Zorunlu yasal koşulları - özellikle yasal muhafaza süreleri - bundan etkilenmez.

4. Sosyal medya

Facebook eklentileri (beğen ve paylaş düğmesi)

Sosyal ağ Facebook'un eklentileri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Facebook'a göre toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılacak.

Facebook eklentilerini Facebook logosundan veya bu web sitesindeki "Beğen" düğmesinden tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, eklenti aracılığıyla tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook, bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini IP adresinizle alır. Facebook hesabınızda oturum açmış durumdayken Facebook “Beğen” butonuna tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un bu web sitesine yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. Web sitesinin sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma beyanında şu adreste bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook'un bu web sitesini ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınıza atamasını istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Facebook eklentileri, GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra f baz alınarak kullanılır. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a fıkrasına göre gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

Kişisel veriler burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde toplandığı ve Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (GDPR Madde 26). Müşterek sorumluluk, sadece verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılması ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işlemler, paylaşılan sorumluluğun bir parçası değildir. Ortaklaşa sahip olduğumuz yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir anlaşmada belirtilmiştir. Anlaşmanın metnini şu adreste bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasası uyarınca güvenli bir şekilde uygulamakla sorumluyuz. Facebook, Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden sorumludur. Facebook'ta işlenen verilerle ilgili olarak veri sahiplerinin haklarını (örn. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'ta iddia edebilirsiniz. Bizimle veri sahibi haklarınızı iddia ederseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und https://www.facebook.com/policy.php.

LinkedIn eklentisi

Bu web sitesi LinkedIn ağının işlevlerini kullanır. Sağlayıcı LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'dır.

 

Bu web sitesinde LinkedIn işlevlerini içeren bir sayfaya her erişildiğinde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn, bu web sitesini IP adresinizle ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. LinkedIn “Tavsiye et düğmesini ” tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn bu web sitesini ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza atayabilir. Web sitesinin sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya LinkedIn tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

LinkedIn eklentileri, GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra f baz alınarak kullanılır. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a fıkrasına göre gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi LinkedIn'in veri koruma beyanında şu adreste bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING eklentisi

Bu web sitesi XING ağının işlevlerini kullanır. Sağlayıcı New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Almanya'dır.

XING işlevlerini içeren sayfalarımızdan birini her ziyaret ettiğinizde, XING sunucularına bir bağlantı kurulur. Bildiğimiz kadarıyla kişisel veriler kaydedilmez. Özellikle, hiçbir IP adresi kaydedilmez veya kullanım davranışı değerlendirilir.

Verilerin saklanması ve analizi GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Paragrafının f fıkrasına göre gerçekleşir. Web sitesi operatörünün sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a fıkrasına göre gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

Veri koruma ve XING Paylaş düğmesi hakkında daha fazla bilgi, XING'in veri koruma beyanında şu adreste bulabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu Web sayfası Google Analytics Web analiz hizmetlerini kullanıyor. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verilerini alır: Örneğin sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının menşei. Bu veriler, ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde Google tarafından özetlenebilir.

Ayrıca Google Analytics ile farenizin hareketlerini, kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Ayrıca Google Analytics, kaydedilen veri kümelerini desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizi için makine öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla (örn. çerezler veya cihaz parmak izi) kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır. Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz aracı, GDPR Madde 6 Paragraf 1 fıkra f baz alınarak kullanılmaktadır. Web sayfası operatörü kullanıcı hareketlerinin analiz edilmesinden hem Web tekliflerini hem de tanıtımını iyileştirmek için meşru çıkarlara sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse (örn. çerezlerin saklanmasına izin verilmesi), işleme sadece GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a fıkrasına göre gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP Anonimleştirme

Bu Web sayfasında IP anonimleştirme fonksiyonunu etkinleştirdik. Bu sayede IP adresiniz Avrupa Birliğinin üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşması sözleşmeli devletleri dahilinde ABD’ye aktarılmadan önce Google tarafından kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki Google sunucularına aktarılacak ve burada kısaltılacaktır. Bu Web sayfasının işletmecisi talimatı altında Google bu bilgileri, Web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Web sitesi faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlamak ve Web sitesi işletmecisine karşı Web sitesi kullanımı ve İnternet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri sunabilmek için kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google’a ait diğer bilgilerle bir araya getirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentileri

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics uygulamalarında kullanıcı bilgilerinin işleme alınmasına yönelik daha fazla bilgiyi Google veri koruma beyanından edinebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme

Google ile sipariş işlemeye yönelik bir sözleşme imzaladık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma otoritelerinin katı kurallarını eksiksiz yerine getiriyoruz.

Saklama süresi

Google tarafından çerezler, kullanıcı kimlikleri (örn. kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleri (örn. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan veriler 2 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Bununla ilgili detayları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumasına sahip YouTube

Bu web sitesi YouTube'dan videoları entegre eder. Sayfanın operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. YouTube, video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google DoubleClick (çift tıklama) ağına bu şekilde bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.


 YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir video başlattıktan sonra YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir veya benzer tanıma teknolojileri (örn. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, video istatistiklerini toplamak, kullanım kolaylığını artırmak ve dolandırıcılık girişimini önlemek için kullanılır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan bir YouTube videosunun başlamasından sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu GDPR Madde 6 Paragraf 1 f uyarınca meşru çıkar hakkını kapsar. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a fıkrasına göre gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

YouTube'daki veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Bu sayfa Google Maps harita hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Maps fonksiyonlarını kullanmak için IP adresinizin kaydedilmesi gereklidir. Bu bilgiler temelde ABD’deki Google sunucularına aktarılacak ve burada saklanacaktır. Bu sayfa sunucusu verilerin aktarılmasında herhangi bir etki hakkına sahip değildir. Google Maps etkinleştirilirse, Google, yazı tiplerini tek tip olarak görüntüleme Google Web Fonts kullanabilir. Google Maps'ı çağırdığınızda, metin tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı ön belleğinize ve yazı tipi.

Google Maps kullanımı Online tekliflerimizin uygun yapıda sunulmasına ve tarafımızdan Web sayfasında belirtilen adreslerin kolay bulunması kapsamında gerçekleşir. Bu GDPR Mad. 6 Par. 1 f uyarınca meşru çıkar hakkını kapsar. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a fıkrasına göre gerçekleşir; rıza her zaman geri çekilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı bilgilerinin işleme alınmasına yönelik daha fazla bilgiyi Google veri koruma beyanından edinebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Cookies