Persiennmotorer

D259 - D539

  • Höjdpunkt: Enkelt montage i överskenan tack vare anpassad form med invändiga och icke synliga fästklamrar
  • Standardiserade motorer med modulärt uppbyggda tillbehör
  • Övre och nedre gränsläge kan ställas in
  • Exakt frånkoppling i övre gränsläget via fjädrad avstängningsknapp
  • Med motorkabel 0,5 m med pågjuten stickkontakt