EasyControl EC42

Brytare/tryckknapp

  • Går att använda som vilande jalusibrytare eller tryckknapp
  • En funktion per knapp (Upp, Stopp, Ner)
  • Kan installeras i alla kopplingsdosor för infällt montage 58 mm diameter