UnitControl UC42

Enhet för individuell styrning och gruppstyrning

  • Kan kombineras med alla brytarprogram
  • Enkel installation i alla djupa kopplingsdosor för infällt montage bakom styrreglaget
  • Tidsautomatik och solskyddsstyrenheter kan förkopplas
  • Persiennläge: Exakt inställning av persiennlameller tack varestegfunktion
  • Potentialfri anslutning möjlig