UnitControl UC52

Individuell och gruppstyrenhet

  • Reglage för enkelt byte mellan manuell och automatisk drift
  • Anslutning av ett extra styrreglage möjlig
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Persiennläge: Exakt inställning av persiennlameller tack vare stegfunktion