SunWindControl SWC445-II

5-kanals fjärrkontroll med inställning av sol-/vindtröskelvärde

  • 5 kanaler med LED-visning
  • Bekväm inställning av sol- och vindtröskelvärdena på fjärrkontrollen
  • Reglage för enkelt byte mellan manuell och automatisk drift
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Vägghållare och skylt på baksidan
  • Individuell eller central styrenhet