MemoControl MC42

Memoryknapp

  • Enkel programmering av 2 starttider (daglig upprepning)
  • Reglage för enkelt byte mellan manuell och automatisk drift
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Persiennläge: Exakt inställning av persiennlameller tack varestegfunktion