Solskyddsmotor ”ZIP/Fixed Screens” med integrerad radiomottagare

P5-C18 ... P9-C18

 • Höjdpunkt: Känslig hinderavkänning i NERriktning och med automatisk reversering och upprepade tester
 • Elektroniskt styrda gränslägen med integrerad radiomottagare kompatibel med Centronic-styrenhetssortimentet
 • Fördelen för er: Automatisk avkänning av gränslägen
 • Klämskydd i UPP-riktning (frostskydd) med automatisk reversering och upprepade tester
 • Intelligent installationsstyrning möjliggör korrigering av gränslägen
 • Statusindikatorn för gränslägen (ESI) indikerar om gränslägen saknas
 • 2 fritt valbara mellanlägen kan programmeras
 • Dukavlastning kan aktiveras/stängas av
 • Automatisk längdjustering
 • Överrullningsbart motorhuvud
 • Motorn kan köra till mellanlägena ur valfri position
 • Individuella, grupp- och centrala styrenheter möjliga med upp till 16 fjärrkontroller
 • Lokal manövrering med enkel tryckknapp