Universal solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare

P5-C12 ... P9-C12

 • Höjdpunkt: Universell användning i många solskyddssystem med eller utan mekaniskt stopp.
 • Höjdpunkt: Auto Install-funktion
 • Elektroniskt styrda gränslägen med integrerad radiomottagare kompatibel med Centronic-styrenhetssortimentet
 • Klämskydd i båda riktningarna med automatisk reversering och upprepade tester
 • 2 fritt valbara mellanlägen kan programmeras
 • Dukavlastning kan aktiveras/stängas av
 • Lokal manövrering med enkel tryckknapp
 • Automatisk längdjustering
 • Ökad stängningskraft för kassettmarkiser
 • Motorn kan köra till mellanlägena ur valfri position
 • Individuella, grupp- och centrala styrenheter möjliga med upp till 16 fjärrkontroller
 • Mjukstängningsfunktion – optimal anpassning av stängningskrafterna = C12-V9 för att skona duken
 • Överrullningsbart motorhuvud