Sun-Wind-Control SWC62

Sol-vind-styrenhet

  • Mellanlägen kan programmeras med knapparna upp/stopp/ner
  • Dags-, block- och veckokopplingsprogram
  • Separat regn-/temperaturingång, går att använda som centralingång
  • Datum, tid och tröskelvärden förinställda
  • Reglage för enkelt byte mellan manuell och automatisk drift
  • Automatisk skuggtid kan justeras individuellt
  • Automatisk omställning mellan sommar-/vintertid
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Individuell, grupp- eller central styrenhet
  • Vind-, ljus-, regn- och temperatursensor går att ansluta