Jalusimotorer med integrerad radiomottagare B-Tronic

R8-B01 ... R40-B01

 • Höjdpunkt: Återkoppling av position och status samt aktiverbar repeat-funktion
 • Dubbelriktad radiomottagare och minnesfunktion integrerade/Motorn meddelar sin position samt statusinformation till manöverenheten
 • Kompatibel med KNX-RF-standarden och kan därmed enkelt integreras i installationer för hemautomatisering
 • Upp till 16 fjärrkontroller kan programmeras
 • Starttider kan programmeras med fjärrkontroller och CentralControl
 • Enkel programmering av och körning till 2 valfria mellanlägen från alla positioner med fjärrkontroll eller automatisk funktion
 • Känslig hinderavkänning. Om ett hinder påträffas stoppar motorn och reverserar automatiskt
 • Klämskydd i UPP-riktning (frostskydd)
 • Frostskydd uppe med automatisk utjämning av gardinlängden som kan aktiveras separat
 • Automatisk ökning av tryckkraften vid uppskjutningsspärrar
 • Intelligent installationsstyrning möjliggör korrigering av gränslägen
 • Exakt inställning av gränslägena möjlig – beroende på krav kan gränslägena även ställas in exakt
 • Automatisk inställning av gränslägen – vid användning av fasta stopp känner motorn automatiskt av gränslägena både vid stela dukrörskopplingar och flexibla upphängningsfjädrar
 • Mjukstopp uppe
 • Dynamisk anpassning av vridmomentet till ändringar av jalusielementet
 • Insektsskyddsfunktion