Solskyddsmotor ”ZIP/Fixed Screens” med elektroniskt gränsstopp

R8-E18 ... R40-E18

 • Höjdpunkt: Känslig hinderavkänning i NERriktning och med automatisk reversering och upprepade tester
 • Elektroniskt styrda gränslägen
 • Fördelen för er: Automatisk avkänning av gränslägen
 • Klämskydd i UPP-riktning (frostskydd) med automatisk reversering och upprepade tester
 • Statusindikatorn för gränslägen (ESI) indikerar om gränslägen saknas
 • Inställning av gränslägen via brytare på motorhuvudet utan speciell installationskabel
 • Inställning av gränslägen med vanliga reglage, t.ex. vridströmbrytare
 • Dukavlastning kan aktiveras/stängas av
 • Automatisk längdjustering
 • Kan parallellkopplas utan brytrelä
 • Överrullningsbart motorhuvud