Jalusimotor för smala fönster

R4-M17

  • Höjdpunkt: ”Kort” motor för smala jalusier
  • Automatisk inställning av gränslägen
  • Klämskydd i UPP-riktning (frostskydd)
  • Montage endast med fasta dukrörskopplingar
  • Motorn skyddad mot överhettning
  • Överrullningsbart motorhuvud
  • Lämpar sig för höger-/vänstermontage
  • Höjdpunkt: Hinderavkänning i NER-riktning vid användning av stela dukrörskopplingar