SMI-aktor

16-fack SMI-aktor

 • DIN-skena montering (3 HP)
 • Upp till 16 motorer kan styras med bara en kabel med 5 ledare
 • Manuell central styrning via knappen på enheten
 • Transparent skydd för att förhindra oavsiktlig drift och för märkning
 • 5 säkerhetsobjekt med individuell prioritering
 • Inställning via ETS DCA-app eller via Bluetooth-app (iOS/Android)
 • Bluetooth®-app
 • Identifiering / hantering / information för varje motor Grupphantering (enkelt att lägga till/ta bort)
 • Individuell motorbeskrivning via Bluetooth, enkel import till ETS via DCA-app
 • Lösenordsskyddad åtkomst
 • Ingen programmering av aktorerna är nödvändigt för att kontrollera korrekt anslutning av motorerna
 • Information om korrekt gränslägesbrytarinställning (endast hos Becker motorer)