SMI-solskyddsmotor med elektroniskt styrda gränslägen

L50-S12 ... L120-S12

 • Elektroniskt styrda gränslägen
 • Klämskydd i båda riktningarna med automatisk reversering och upprepade tester
 • Dukspänningsfunktion i nedre gränsläget kan aktiveras
 • Dukavlastning i övre gränsläget kan aktiveras/stängas av
 • Övre stoppbeteende konfigurerbart
 • Automatisk längdjustering
 • Inställning av gränslägen nere: Position (automatisk avkänning eller fritt programmerbar) Inställning av gränslägen uppe: Position eller stopp
 • Intelligent installationsstyrning med statusindikator för gränslägen (ESI)
 • Termiskt skydd inkl. elektronisk avkänning av aktivering
 • Auto Install-funktion
 • Lämpar sig för höger-/vänstermontage