Rörmotorer med elektroniskt gränsstopp för dukrör från Ø 38 mm

P5/20C PS SMI - P9/16C PS SMI

 

SMI-funktioner:

  • Rotationsriktningen kan ändras genom integrerad brytare
  • Stoppa en körning
  • UPP-/NED-körning
  • Steg UPP-/NED-funktion (2°– 510°/ 2° steg)
  • Fast position mellan uppe och nere
  • Kör till 2 valfria fasta positioner (0 % –100 %)
  • Rapportering av den aktuella positionen (0 % –100 %)
  • Rapportering av motorläget (inkl. felmeddelande)
  • Synkron start vid körkommandon