SunWindControl SWC745-II

5-kanals fjärrkontroll med kanalspecifk tröskelvärdesinställning och display

  • Datum, tid och tröskelvärden förinställda
  • Reglage för enkelt byte mellan manuell och automatisk drift
  • Automatisk skuggtid och tröskelvärden som kan anpassas separat för varje kanal
  • Automatisk omställning mellan sommar-/vintertid
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellangränslägen per kanal
  • Vägghållare och skylt på baksidan
  • Individuell, grupp- eller central styrenhet