UnitControl UC520

Individuell styrenhet med radiomottagare

  • Bekväm inställning av sol- och vindtröskelvärdena på fjärrkontrollen
  • Reglage för enkelt byte mellan manuell och automatisk drift
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Individuell eller central styrenhet