VarioControl VC470-II

Bytbar radiomottagare

  • Markis- och persiennläge
  • Standardiserad stickkontakt
  • Mellan- och vinklingsposition
  • Minnesfunktion
  • Lagring av tröskelvärde
  • Inställbar rotationsriktning