VarioControl VC520

Potentialfri radiomottagare

  • Potentialfri kopplingskontakt
  • Persiennläge: Exakt inställning av persiennlameller tack vare stegfunktion
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Upp till 16 Centronic-fjärrkontroller kan programmeras