RollladenVarioSet RVS241-II

Fjärrkontroll med radiomottagare

  • Grupper kan skapas och programmeras utan åtkomst till mottagaren
  • Valfri tryckknapp kan anslutas
  • Kan även användas som belysningsstyrning„
  • Persiennläge: Exakt inställning av persiennlameller tack vare stegfunktion
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen