SonnenVarioSet SVS241-II

Fjärrkontroll med radiomottagare

  • Enkel eftermontering av fjärrstyrning för motoriserat solskyddssystem
  • Mottagare med standardiserad stickkontakt
  • Markis- och persiennläge
  • Sol-vind-sensorer kan enkelt eftermonteras „
  • Möjliggör programmering av 2 fritt valbara mellanlägen
  • Rotationsriktning kan enkelt kopplas om