Ein Pool mit großer Fensterfront

BECKER
Din specialist partner för motorer och styrenheter

BECKER Nyheter

Återförsäljare, News

Universal wireless receiver ensures comfort and convenience

22.05.2017

Picture the scene: You're relaxing on the sofa with a good book when harsh glare from the sun suddenly causes you discomfort. Wouldn't it be nice to stay put and yet still control and reduce the harsh...


Återförsäljare, News

A highly successful start to the new Becker academy

11.10.2016

Very close to its headquarters, Becker, the drive and control unit specialist for roller shutters, sun protection systems, doors and central home automation, has invested in an extensive expansion...


Kategorier

Copyright meddelande

Om du vill använda text och bilder från denna sektion, vänligen bekräfta källan som "Becker-Antriebe GmbH". Bilder från Beckers pressöversik får endast användas i samband med motsvarande pressmeddelanden och får inte göras fritt tillgänglig för nedladdning! Vänligen kontakta vår pressavdelning för ytterligare information.