Batterifri styrning av jalusier

med EnOcean

Vår EnOcean-drivning. Snabb installation. Enkel integration.

 

Möt framtiden batterifri.

Med den banbrytande EnOcean-teknologin går du in i en helt unik värld. En värld där t.ex. en ljusbrytare helt smidigt klistras upp på väggen - och ändå lyser rummet upp när du trycker på den. Hur fungerar detta? Helt enkelt: med batterifria trådlösa växlar och trådlösa sensorer.

Dessa samlar och lagrar de minsta energimängderna från miljön. För varhelst sensorer registrerar mätvärden ändras även energinivån. Denna energi är tillräcklig för att överföra radiosignaler och för att på ett hållbart sätt styra de mesta systemen.

 

Världsnyhet för jalusier.

Becker är den första tillverkaren i världen som erbjuder en jalusidrivning som smidigt integreras i detta innovativa ekosystem och är direkt kompatibel med de olika EnOcean-enheterna. Poängen är: Hos oss är EnOcean-radiomodulen placerad direkt i själva drivenheten. Därför behövs inget externt ställdon på en skena eller i en väggdosa mera, vilket gör planering och installation betydligt enklare för dig.

Därmed undviker du kostsam kabeldragning som skulle behövas för konventionella drivenheter - en oslagbar fördel, särskilt i prefabricerade byggnader. Och utöver det kommer du snabbt att märka: Komplex byggnadsautomation har aldrig varit enklare.

 

 

 

Expertinformation om vår EnOcean-talang:

  • Stöder fjärrinstallation och fjärrstyrning
  • Repeaterläge Nivå 1 och 2
  • Intelligenta tilläggsfunktioner i kombination med kompatibla EnOcean-produkter: Fönsterhandtag och rökdetektorer kan kopplas direkt till drivningen utan ytterligare gateway.
  • Encodern i drivningen, i kombination med den kompatibla gatewayen, tillåter %-exakta adresseringar och återkopplingar.
  • Enheterna fungerar vid detta autonomt med integrerad drivlogik (t.ex. en inlärd rökdetektor öppnar jalusin vid ett larm, ett öppet fönsterhandtag aktiverar utelåsningsskyddet etc.).
  • Exakta live-värden istället för oexakta, beräknade positioner, som vid konventionella externa EnOcean-jalusiställdon