Beck-O-Tronic 5

Rolpoortbesturingen voor buismotoren

Poortbesturing voor het aansturen van een buismotor met mechanischeof elektronische eindschakelaar

  • Geïntegreerde toetsen en bijbehorende handzender met gedefinieerdOP-, STOP- en NEER-commando
  • „„Toetsingang met OP-STOP-NEER-volgorde„„
  • Terreinlicht aansluitbaar„„
  • Fotocel aansluitbaar„„
  • Vrijmaken bij detectie van hindernis
  • „„Elektrische en optische sluitkantbeveiliging aansluitbaar„„
  • Externe besturing, b.v. sleutelschakelaar aansluitbaar„„
  • Centronic-compatibel„„
  • Incl. netstekker„„
  • Handzender EC242-II bij levering inbegrepen