SunWindControl SWC745-II

5-kanaals handzender met kanaalgerelateerde drempelwaarde-instelling en display

  • Datum, tijd en drempelwaarden vooringesteld„„
  • Schuifschakelaar voor eenvoudig wisselen tussen handmatige enautomatische modus„„
  • Automatische beschaduwingsduur en drempelwaarden voor elk kanaal apart aan te passen
  • Automatisch omschakelen zomer- / wintertijd„„
  • Maakt programmering van 2 vrij te kiezen tussenposities mogelijk„„
  • Wandhouder en beschrijfbaar plaatje aan achterzijde„„
  • Individuele, groeps- of centrale besturing