Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelem áttekintése
Általános tudnivalók

Az alábbi tudnivalók áttekintést adnak arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. A személyes adatok körébe tartozik minden olyan adat, amelyekkel az Ön személyét azonosítani lehet. Az adatvédelem témaköréről részletes tájékoztatás található a jelen szöveg alatt levő Adatvédelmi nyilatkozatban.

Adatok gyűjtése a weboldalunkon
Ki felelős az adatoknak ezen a weboldalon történő gyűjtéséért?

Az ezen a weboldalon gyűjtött adatok feldolgozását a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségi adatait ennek a weboldalnak az impresszumában találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Az adatait azáltal gyűjtjük, hogy Ön közli velünk azokat. Ezek lehetnek például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.
Más adatok weboldalunk meglátogatása során az IT-rendszerünk által kerülnek gyűjtésre. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer, az oldal megnyitásának időpontja). Ezeknek az adatoknak a gyűjtése automatikusan történik, amint megnyitja a weboldalunkat.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy része a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében kerül gyűjtésre. Más adatok az Ön felhasználási viselkedésének elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak a saját adataival kapcsolatosan?

Önnek joga bármikor díjmentesen tájékoztatást kérni az Ön tárolt személyes adatainak eredetéről, átvevőiről és a gyűjtés céljáról. Ezen túl Önnek joga van kérni azok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ehhez, valamint az adatvédelem témakörével kapcsolatosan további kérdésekkel, bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Továbbra is fennáll a panasztétel joga, hogy az illetékes felügyeleti hatóságokhoz forduljon.

Analitikai eszközök és harmadik felek eszközei

Weboldalunk meglátogatásakor statisztikai kiértékelésre kerülhet böngészési viselkedése. Ez elsősorban cookie-fájlokkal és úgynevezett analitikai programokkal történik. Az Ön böngészési viselkedésének elemzése rendszerint névtelenül történik; a böngészési viselkedés nem követhető vissza Önhöz. Kifogásolhatja ezt az elemzést vagy megakadályozhatja azt egyes eszközök használatának elkerülésével. Erre vonatkozóan részletes információt a következő Adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Kifogásolhatja ezt az elemzést. A kifogásolási lehetőségekről az Adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk.

2. Általános tudnivalók és kötelező információk
Adatvédelem

Ennek a weboldalnak az üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, valamint a jogszabályban megadott adatvédelmi előírásoknak és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
Különböző személyes adatok kerülnek gyűjtésre, amikor ezt a weboldalt használja. A személyes adatok körébe tartozik minden olyan adat, amelyekkel az Ön személyét azonosítani lehet. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat részletezi, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk azokat. Azt is részletezi, hogy ez hogyan és milyen célra történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági kockázatokkal járhat. Adatainak harmadik felek általi hozzáférés elleni teljes körű védelme nem lehetséges.

Értesítés a weboldalért felelős félről
Ezen a weboldalon az adatok feldolgozásáért felelős fél:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
Email: info@becker-antriebe.com

A felelős fél az a természetes vagy jogi személy, akik önállóan vagy másokkal együttesen dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatfeldolgozáshoz megadott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett beleegyezésével lehetséges. A már megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális e-mail elküldése hozzánk. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét nem érinti a visszavonás.

Panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságoknál

Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett számára fennáll a panasztétel joga, hogy az illetékes felügyeleti hatóságokhoz forduljon. Az adatvédelmi jogszabályok területén illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi tartománynak a tartományi adatvédelmi felelőse, amelyben vállalatunk székhelye van. Az adatvédelmi felelősök és elérhetőségi adataik az alábbi hivatkozáson találhatók: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Önnek joga van a beleegyezése vagy szerződés teljesítése alapján általunk feldolgozott adatokat saját magához vagy harmadik félhet továbbíttatni szabványos, géppel olvasható formátumban. Ha közvetlenül másik felelős félhez kívánja továbbíttatni az adatokat, akkor ez csak a technikailag lehetséges mértékben történik meg.

SSL- ill. TLS-titkosítás

Ez a weboldal biztonsági okokból és olyan bizalmas tartalom – például megrendelések vagy ajánlatkérések – továbbításához, amelyet Ön számunkra mint a weboldal üzemeltetője számára megad, SSL- ill TLS-titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolatot arról ismeri fel, hogy böngészője címsorában a „http://” kezdésről „https://” kezdésre vált, és a lakat ikon megjelenik a böngésző címsorának elején.

Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktiválva van, akkor az Ön által felénk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja kiolvasni.

Tájékozódás, zárolás, törlés

A hatályos törvényi előírások kereteien belül Önnek bármikor joga van díjmentesen tájékozódni az Önről tárol személyes adatokról, azok eredetéről és átvevőjéről, és az adatfeldolgozás céljáról, és joga van ezeknek az adatoknak a helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ehhez, valamint a személyes adatok témakörével kapcsolatosan további kérdésekkel, bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

Reklámlevelek letiltása

Ezennel kifejezetten megtiltjuk az impresszumban kötelezően közzétett elérhetőségi adatok felhasználását a nem kifejezetten igényelt reklám- és tájékoztató anyagok küldésére. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot kifejezett jogi lépések megtételére, ha kéretlen hirdetési anyagokat, így spam e-maileket kap.

3. Adatvédelmi megbízott
Jogszabályban előírt adatvédelmi megbízott
Vállalatunkhoz adatvédelmi megbízottat bíztunk meg.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
képviseli Henning Koch és Ilja Borchers
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
Email: datenschutz@becker-antriebe.com

4. Adatok gyűjtése a weboldalunkon
Cookie-k

A weboldalak egy része úgynevezett cookie-fájlokat vagy sütiket alkalmaz. A cookie-k semmiféle kárt nem tesznek az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasznóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, melyek a számítógépén kerülnek elhelyezésre, és a böngésző a merevlemezen tárolja azokat.

A legtöbb általunk alkalmazott cookie úgynevezett munkamenet süti („session cookie”). Ezek a látogatása után automatikusan törlődnek. Más cookie-k addig maradnak a végberendezésén tárolva, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik a böngészőjének felismerését, amikor legközelebb meglátogatja az oldalainkat.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról, így esetenként eldöntheti, hogy a cookie-kat fogadja vagy elutasítja, vagy pedig a böngésző beállítható úgy is, hogy bizonyos feltételek esetén automatikusan fogadja a cookie-kat vagy mindig utasítsa el, vagy pedig törölje a cooki-ekat a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása esetén ennek a weboldalnak a funkciói korlátozottan működnek.

Az elektronikus adatátviteli folyamat lebonyolításához vagy az Ön által használni kívánt egyes funkciók (pl. bevásárlókosár funkció) biztosításához szükséges cookie-k a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bekezdés f. pont értelmében tárolásra kerülnek. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-knak a technikai hibáktól mentes és optimalizált szolgáltatásnyújtás érdekében történő tárolásához. Ha más cookie-k (pl. az Ön böngészési viselkedésének elemzéséhez szükséges cookie-k) is tárolásra kerülnek, akkor ezeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban külön kezeljük.

Internetes jelenlétünk meglátogatása

Internetes oldalaink meglátogatása esetén az eszközén levő böngésző automatikusan információkat küld a weboldalunk szerverének. Az Ön részéről tett bármilyen lépés nélkül az alábbi adatok kerülnek gyűjtésre és az automatikus törlésig tárolásra:

• a lekérdező számítógép IP-címe
• a hozzáférés dátuma és időpontja
• a felhasznált böngésző és szükség esetén a számítógépének operációs rendszere és szolgáltatójának neve
• az átvitt adatmennyiség
• a sikeres lekérdezésről szóló üzenet

Az adatok a rendszerünk naplófájljaiban is tárolásra kerülnek. Ezeknek az adatoknak a felhasználó egyéb személyes adataival együttes tárolása nem történik.

A fent említett adatoknak a rendszer által történő ideiglenes tárolása szükséges ahhoz a weboldalnak a felhasználó számítógépére való eljuttatáshoz, valamint a funkciók biztosításához és weboldalunk optimalizálásához, és az informatikai rendszer biztonságának biztosítása érdekében.

A fent említett adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f. pontja. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f. pontja értelmében az adatfeldolgozás vállalatunk jogos érdekeinek érvényesítéséhez megengedett, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Jogos érdekünk weboldalunk biztonságos biztosításában és funkcióiban látható.

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gyűjtésük céljának eléréséhez. Ez az eset 7 nap elteltével következik be, ha az adatok a naplófájlokban kerülnek tárolásra.

Az adatok gyűjtése a weboldal biztosításához és at adatok naplófájlokban való tárolása feltétlenül szükséges a weboldal üzemeltetéséhez. Ezért nem áll fenn a felhasználó ellentmondási lehetősége.

A weboldalunk üzemeltetőjén és host szolgáltatóján kívül az Ön adatai nem kerülnek harmadik félnek továbbításra. Továbbá megfelelő lépéseket teszünk és rendszeres ellenőrzéseket végzünk annak biztosítására, hogy az általunk gyűjtött adatokba külső harmadik felek ne tudjanak betekinteni és azokhoz hozzáférni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor Ön kapcsolatfelvételi űrlapon ajánlatkérést küld hozzánk, akkor abból a célból gyűjtjük az űrlapon az Ön által megadott elérhetőségi adatait, hogy ajánlatkérését feldolgozzuk és későbbi kérdések esetére tároljuk azokat. Az Ön beleegyezése nélkül nem osztjuk meg ezeket az adatokat.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozásának alapja kizárólag az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont). Ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális e-mail elküldése hozzánk. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozási eljárás jogszerűségét nem érinti a visszavonás.

A Kapcsolatfelvételi űrlapon az Ön által megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg nem kéri azok törlését, vagy nem vonja vissza tárolásukhoz adott beleegyezését vagy a tárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi – különösen a kötelező adatmegőrzési időtartamokra vonatkozó – rendelkezéseket ez nem érinti.

Regisztráció ezen a weboldalon

Weboldalunkon további felkínált funkciókhoz való hozzáférés érdekében regisztrálhat. A megadott adatok csak annak az oldalnak vagy szolgáltatásnak a használata céljára kerül felhasználásra, amelyre regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes mértékben meg kell adni. A regisztráció egyébként elutasításra kerül.

A regisztráció során megadott e-mail címet a fontos – így ajánlati terjedelmünkkel vagy technikai változásokkal kapcsolatos – változásokról történő tájékoztatáshoz használjuk.

A regisztráció során megadott adatok feldolgozásának alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont). Az Ön által megadott beleegyezést bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális e-mail elküldése hozzánk. A visszavonás előtt már megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét nem érinti a visszavonás.

A regisztráció során gyűjtött adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig weboldalunkon regisztrálva marad, majd ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A kötelező törvényi adatmegőrzési időtartamokat ez nem érinti.

5. Analitikai eszközök és hirdetés
Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemzési szolgáltatását alkalmazza. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-fájlokat” (sütiket) használ. A cookie-fájlok olyan szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie-k által generált információ ennek a weboldalnak az Ön által történő használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez kerül továbbításra és ott tárolásra.

A Google Analytics cookie-k tárolása a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználási viselkedés elemzéséhez weboldalának és hirdetésének optimalizálása érdekében.

IP névtelenítése

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP névtelenítés funkciót. Ezáltal az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő többi államban az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbításra és ott tárolásra. Ennek a weboldalnak az üzemeltetője nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékeléséhez, a weboldal-tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatosan a weboldal üzemeltetőjének egyéb szolgáltatások nyújtásához. Az Ön böngészője által a Google Analytics felé továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

Böngésző beépülő modulja

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; vegye figyelembe azonban, hogy ilyen esetben, hogy nem tudja használni a webhely teljes funkcionalitását. Megakadályozhatja továbbá a cookie által generált és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását a következő hivatkozás alatt elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Adatgyűjtés letiltása

A következő hivatkozásra kattintva megakadályozhatja adatainak a Google Analytics általi gyűjtést. Egy opt-out (leiratkozó) cookie-t fognak beállítani, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését, amikor a jövőben meglátogatja ezt a weboldalt: A Google Analytics kikapcsolása.

Bővebben lásd a Google Adatvédelmi nyilatkozatát azzal kapcsolatban, hogy a Google Analytics miként dolgozza fel a felhasználói adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Megbízás alapján történő adatfeldolgozás

Szerződést kötöttünk a Google-lal megbízás alapján történő adatfeldolgozásra, és teljes mértékben alkalmazzuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait a Google Analytics használata során.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics esetébens

Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai jellemzőit” használja. Ezáltal lehetővé válik az oldal látogatóinak korára, nemére és érdeklődésére vonatkozó jelentések összeállítása. Ezek az adatok a Google érdeklődés alapú hirdetéseiből és a harmadik felek látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá konkrét személyhez. Ezt a funkciót a Google-fiókjában bármikor letilthatja a hirdetési beállításokban, vagy pedig megtilthatja adatainak Google Analytics általi gyűjtését az „Adatgyűjtés letiltása” bekezdésben leírtak szerint.

Google Analytics Remarketing

Weboldalunkk a Google Analytics Remarketing funkcióit használja a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközökön átívelő képességeivel kombinálva. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing által létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközökön átívelő funkcióival. Ezáltal a személyre szabott hirdetési üzenetek a korábbi használata és az egyik eszközön (pl. mobiltelefon) történt böngészési viselkedésének a másik eszközzel (pl. táblagép vagy PC) történő összehasonlítása alapján kerülnek megjelenítésre.

Amennyiben beleegyezését adta, akkor a Google ebből a célból egymáshoz rendeli a webes és az appon történt böngészési előzményeit a Google-fiókjával. Ezáltal a Google-fiókjába bejelentkező minden eszköz ugyanazt a személyre szabott hirdetési üzeneteket tudja használni.

Ennek a funkciónak a támogatására a Google Analytics a felhasználók Google által hitelesített azonosítóit gyűjti, amelyek ideiglenesen hozzárendelésre kerülnek a Google-Analytics adatainkhoz a célcsoportoknak az eszközökön átívelő hirdetési üzeneteinek meghatározása céljából.

Az eszközökön átívelő Remarketinget/Targetinget állandó jelleggel letilthatja a Google-fiókjában a személyre szóló hirdetés kikapcsolásával; ehhez kattintson az alábbi hivatkozásra: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google-fiókjában gyűjtött adatok feldolgozásának alapja kizárólag az Ön hozzájárulása, amelyet a Google számára megadhat vagy azt visszavonhatja (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont). Az Ön Google-fiókjához hozzá nem rendelt adatgyűjtési műveletek (pl. mert nem rendelkezik Google-fiókkal vagy letiltotta a hozzárendelést) esetén az adatgyűjtés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a névtelen felhasználói viselkedés hirdetési célokra történő elemzéséhez.

Bővebb tájékoztatást és az Adatvédelmi rendelkezéseket a Google Adatvédelmi nyilatkozatában találja ezen a hivatkozáson: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu.

6. Hírlevél
Hírlevél adatai

Ha a weboldalon felkínált hírlevelet szeretné megkapni, akkor szükségünk lesz az Ön e-mail címére és olyan információra, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy valóban Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa és a hírlevél küldésével egyetért. További adatok nem, vagy csak önkéntes alapon kerülnek gyűjtésre. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk kiküldésére használjuk és nem adjuk tovább harmadik feleknek.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozásának alapja kizárólag az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont). Bármikor visszavonhatja adatainak és e-mail címének tárolására, valamint azoknak a hírlevél küldésére történő felhasználására adott beleegyezését például a hírlevélben levő „leiratkozás” hivatkozásra kattintással. A visszavonás előtt már megtörtént adatfeldolgozási eljárások jogszerűségét nem érinti a visszavonás.

A hírlevél küldésének céljára az Ön által számunkra megadott adatokat a hírlevél Önnek való kiküldésére használjuk fel, és a hírlevélről történő leiratkozás után töröljük azokat. Az általunk más célokra tárolt adatokat (pl. e-mail címek a tagsághoz) ez nem érinti.

7. Beépülő modulok és eszközök
Google Maps

A weboldal a Google Maps térképszolgáltatást használja egy API-n keresztül. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az Ön IP-címének a tárolása. Ezek az információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra és letárolásra. Ennek az oldalnak az üzemeltetőjének nincs befolyása erre az adatátvitelre.

A Google Maps használata online kínálatunk vonzó kialakítása és a weboldalon általunk megjelölt helyek keresésének megkönnyítése érdekében történik. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja értelmében ez jogos érdekünket képezi.

Bővebben lásd a Google Adatvédelmi nyilatkozatát azzal kapcsolatban, hogy a felhasználói adatok miként kerülnek feldolgozásra: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de.

Cookies