SunWindControl SWC445-II

5-kanálový ruční vysílač s nastavením prahové hodnoty slunečního záření a síly větru

  • 5 kanálů s LED indikátorem
  • Pohodlné nastavení prahových hodnot intenzity slunečního záření a síly větru na vysílači
  • Posuvný přepínač pro jednoduché přepínání mezi ručním a autom. režimem
  • Umožňuje naprogramování 2 libovolně volitelných mezipoloh
  • Nástěnný držák a štítek s popiskami na zadní straně
  • Jednotlivé nebo centrální řízení