SunWindControl SWC62

Řízení podle intenzity slunečního záření a síly větru

  • Mezipolohy programovatelné pomocí tlačítek Nahoru/Stop/Dolů„
  • Týdení, blokový nebo denní spínací program
  • Samostatný vstup pro čidlo deště/teploty, lze použít jako centrální vstup
  • Přednastavené datum, hodiny a prahové hodnoty
  • Posuvný spínač pro jednoduché přepínání mezi ručním a automatickým režimem„
  • Automatickou dobu stínění lze upravit dle individuálních požadavků
  • „Automatické přepínání mezi letním a zimním časem„
  • Umožňuje naprogramování 2 libovolně volitelných mezipoloh
  • „Jednotlivé, skupinové nebo centrální řízení
  • „Lze připojit čidlo větru, deště, teploty, jakož i světelné čidlo