Pohony rolet s integrovaným rádiovým přijímačem pro navíjecí hřídele od Ø 50 mm

R8-C01 ... R40-C01

 • Za pozornost stojí: Citlivé rozpoznání překážky ve směru DOLŮ s automatickým reverzním chodem při použití flexibilních pérových závěsů nebo pevných článkových závěsů
 • Integrovaný rádiový přijímač kompatibilní s programem řízení Centronic
 • Výhoda pro Vás: Automatické rozeznání koncových poloh při použití flexibilních pérových závěsů nebo pevných článkových závěsů
 • Rozeznání blokování ve směru NAHORU (ochrana proti přimrznutí)
 • Dodatečná možnost aktivace ochrany proti přimrznutí v horní poloze s automatickým vyrovnáním délky pancíře/clony
 • Automatické zvýšení přítlačné síly u pojistek proti nadzvednutí
 • Funkce ochrany sítě proti hmyzu
 • Hlava motoru s možností převinutí
 • Inteligentní vedení procesu instalace umožňuje korektury koncových poloh
 • Indikátor stavu koncových poloh (ESI) signalizuje chybějící koncové polohy
 • Snadné naprogramování koncových poloh s pevnými dorazy a bez nich
 • Je možné naprogramování 2 libovolně volitelných mezipoloh
 • Jednotlivé, skupinové a centrální řízení je možné s až 16 vysílači
 • Jemný horní doraz
 • Dynamické přizpůsobení točivého momentu změnám roletového prvku
 • Ovládání přímo na místě pomocí běžného impulsního tlačítka
 • Zjednodušené nastavení speciálních funkcí
 • Mezipolohy lze měnit bez předchozího vymazání