Pohony rolet s elektronickým vypínáním v koncové poloze pro navíjecí hřídele od Ø 50 mm

R8-E03 ... R30-E03

 • Za pozornost stojí: Citlivé rozpoznání překážky ve směru DOLŮ při použití flexibilních pérových závěsů nebo pevných článkových závěsů
 • Elektronické vypínání v koncové poloze
 • Výhoda pro Vás: Automatické rozeznání koncových poloh při použití flexibilních pérových závěsů nebo pevných článkových závěsů
 • Rozeznání blokování ve směru NAHORU (ochrana proti přimrznutí)
 • Dodatečná možnost aktivace ochrany proti přimrznutí v horní poloze s automatickým vyrovnáním délky pancíře/clony
 • Automatické zvýšení přítlačné síly u pojistek proti nadzvednutí
 • Inteligentní vedení procesu instalace umožňuje korektury koncových poloh
 • Indikátor stavu koncových poloh (ESI) signalizuje chybějící koncové polohy
 • Snadné naprogramování koncových poloh s pevnými dorazy a bez nich
 • Nastavení koncových poloh pomocí běžného ovládacího prvku, například žaluziového spínače
 • Hlava motoru s možností převinutí
 • S možností paralelního zapojení bez oddělovacího relé
 • Jemný horní doraz
 • Dynamické přizpůsobení točivého momentu změnám roletového prvku