Pohon rolet s elektronickým vypínáním v koncové poloze série Evolution pro žaluziorolety pro navíjecí hrídele od Ø 50mm

R8-EVO 20 RJ...R20-EVO 20 RJ

  • Elektronické vypínání v koncové poloze
  • Automatické rozeznání koncových poloh pri použití fl exibilních pérových závesu nebo pevných clánkových závesu
  • Nastavení koncových poloh pomocí bežného ovládacího prvku, napríklad žaluziového spínace
  • Rozeznání blokování ve smeru NAHORU
  • Ochrana proti primrznutí v horní poloze s automatickým vyrovnáním délky pancíre/clony (možnost dodatecné aktivace)
  • Obzvlášte tichý chod díky technologii Evolution (technologie Brushless DC)
  • Lze nastavit ruzné jízdní profi ly
  • Citlivé rozpoznání prekážky ve smeru DOLU s automatickým obrácením chodu pri použití fl exibilních pérových závesu nebo pevných clánkových závesu
  • Automatické rozeznání aretacních bezpecnostních závesu
  • Funkce ochrany síte proti hmyzu
  • S možností paralelního zapojení bez oddelovacího relé
  • Hlava motoru smožností previnutí
  • Jemný doraz nahore
  • Motor chránený proti prehrátí
  • Vhodné pro instalaci vpravo i vlevo
  • Možnost použití pro rolety s funkcí stínení
  • Do polohy uzavreno ci stínení lze najet prímo dle vlastní volby