SunWindControl SWC745-II

5-kanálový ruční vysílač s nastavením prahových hodnot vztažených ke zvolenému kanálu s displejem

  • Přednastavené datum, hodina a prahové hodnoty„
  • Posuvný přepínač pro jednoduché přepínání mezi ručním a automatickým režimem
  • Možnost upravit automatickou dobu stínění, jakož i prahové hodnoty, pro každý kanál zvlášť
  • Automatický přechod mezi letním a zimním časem
  • Umožňuje naprogramování 2 libovolně volitelných mezipoloh pro každý kanál
  • Nástěnný držák a štítek s popiskami na zadní straně
  • Jednotlivé, skupinové nebo centrální řízení