Pohon rolet s elektronickým vypínáním v koncové poloze série Evolution pro navíjecí hrídele od Ø 50mm

R8-EVO 20 R ... R20-EVO 20 R

 • Elektronické vypínání v koncové poloze
 • Automatické rozeznání koncových poloh pri použití fl exibilních pérových závesu nebo pevných clánkových závesu
 • Nastavení koncových poloh pomocí bežného ovládacího prvku, napríklad žaluziového spínace
 • Rozeznání blokování ve smeru NAHORU
 • Ochrana proti primrznutí v horní poloze s automatickým vyrovnáním délky pancíre/clony (možnost dodatecné aktivace)
 • Obzvlášte tichý chod díky technologii Evolution (technologie Brushless DC)
 • Volitelné rozhraní Bluetooth® pro ruzné prídavné funkce, napr. možnost regulovatelné rychlosti
 • Lze nastavit ruzné jízdní profi ly
 • Citlivé rozpoznání prekážky ve smeru DOLU s automatickým obracením chodu pri použití fl exibilních pérových závesu nebo pevných clánkových závesu
 • Automatické rozeznání aretacních bezpecnostních závesu
 • Funkce ochrany síte proti hmyzu
 • S možností paralelního zapojení bez oddelovacího relé
 • Hlava motoru smožností previnutí
 • Jemný doraz nahore
 • Motor chránený proti prehrátí
 • Vhodné pro instalaci vpravo ivlevo