Teaserbild für den Kontakt

Razem łatwiej osiągnąć cel
Szybka pomoc w przypadku pytań.

Nota prawna

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
D-35764 Sinn
Germany

Tel.: +49 (0) 2772 / 507-0
E-Mail: info@becker-antriebe.com

Zarząd:
Jürgen Timm

NIP DE 811177977
sąd rejonowyWetzlar HRB 4004
WEEE-Reg.-Nr. DE 66881014
UBA-Reg.-Nr. 21006250

Strategia, koncepcja i programowanie

PSV MARKETING GMBH
Martinshardt 5
57074 Siegen

www.psv-marketing.de

Disclaimer

Polityka prywatności
1. Ochrona danych w skrócie
Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki zawierają ogólne informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Obszerne informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane?

Dane są gromadzone z jednej strony na podstawie informacji przekazywanych przez użytkowników. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT po wejściu na naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie od razu po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane?

Część danych jest gromadzona do zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania podczas korzystania.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat ochrony danych można się w każdej chwili zwracać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Po wejściu na naszą stronę internetową można statystycznie analizować poruszanie się po niej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie przy użyciu tak zwanych programów do analizy. Analiza sposobu poruszania się odbywa się z reguły anonimowo i nie można go odnieść do konkretnej osoby. Można wyrazić sprzeciw wobec tej analizy lub uniemożliwić ją przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Można wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy w tej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe
Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych, a także niniejszą polityką prywatności.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może nie być bezpieczne. Pełna ochrona danych przed dostępem przez strony trzecie nie jest możliwa.

Informacja o administratorze
Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn

Telefon: +49 (0) 2772 / 507-0
Email: info@becker-antriebe.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych jest możliwe tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie nas przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanego przetwarzania danych.

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszania przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawnych związanych z ochroną danych jest organ nadzorczy ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe podane są pod poniższym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, jakie automatycznie przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy bądź przekazania ich stronie trzeciej, w powszechnie stosowanym formacie odczytywanym maszynowo. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, odbywa się to tylko pod warunkiem, że są takie możliwości techniczne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, na przykład zamówień lub zapytań, które są przesyłane do nas jako operatora strony, na tej stronie stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie paska adresowego w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, strony trzecie nie mogą odczytywać przesyłanych do nas danych.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu oraz odbiorcy i celu przetwarzania danych, a także ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat danych osobowych można się w każdej chwili zwracać do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej w celu przesyłania niezamówionej jednoznacznie reklamy oraz materiałów informacyjnych. Operator stron może skorzystać z kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. e-maili ze spamem.

3. Inspektor ochrony danych
Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych
W naszym przedsiębiorstwie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
reprezentowana przez Henninga Kocha i Ilję Borchersa
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
Email: datenschutz@becker-antriebe.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Pliki cookie

Na niektórych stronach internetowych stosowane są tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują na komputerze żadnych szkód i nie zawierzają wirusów. Pliki cookie służą do stworzenia witryny łatwiejszej w użytkowaniu, wydajniejszej i bezpieczniejszej. Cookie to niewielkie pliki tekstowe wstawiane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne piki cookie”. Po zakończeniu wizyty zostają automatycznie usunięte. Inne pliki pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty.

W przeglądarce można wprowadzić ustawienia informowania o wstawieniu plików cookie oraz zezwalające na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, a także na akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólne wykluczenie i aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Po dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Pliki cookie niezbędne do wykonania elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i optymalnego udostępnienia swoich usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy sposobu poruszania się), to są one oddzielnie omówione w tej polityce prywatności.

Przejście do naszej witryny internetowej

Po przejściu na naszą stronę internetową tzw. przeglądarka stosowana na urządzeniu końcowym automatycznie przesyła na serwer naszej strony internetowej informacje. Są to poniższe dane, które są gromadzone bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

• adres IP komputera pytającego
• data i godzina dostępu
• stosowana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu
• przesłana ilość danych
• komunikat o pomyślnym wejściu

Dane są zapisywane również w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Tymczasowe zapisanie ww. danych przez system jest konieczne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika, a także do zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa technicznych systemów informatycznych.

Dane są gromadzone w ww. sposób na podstawie art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO. Na podstawie art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO przetwarzanie danych w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów jest dozwolone, o ile interesy, prawa podstawowe lub swobody podstawowe osób, których dane dotyczą i które wymagają ochrony danych osobowych, nie mają charakteru nadrzędnego. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczne udostępnianie i funkcjonalność naszej strony internetowej.

Dane są usuwane, kiedy przestaną być konieczne do osiągnięcia celu związanego z ich zbieraniem. W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika ma to miejsce po 7 dniach.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennikach jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie ma więc możliwości sprzeciwu.

Dane nie są przez nas przekazywane stronom trzecim, nie licząc naszego operatora strony i dostawcy hostingu. Ponadto przez odpowiednie działania i regularne kontrole zapewniamy, że do zgromadzonych przez nas danych nie mają wglądu ani dostępu strony trzecie.

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań przez formularz kontaktowych zapisywane są informacje z niego, wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi, w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań. Tych danych nie przekazujemy bez zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a RODO). Tę zgodę można w każdej chwili wycofać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie nas przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanych procesów przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy nie zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgody na przechowywanie lub jeżeli nie będzie już występował cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawa, w szczególności na terminy przechowywania.

Rejestracja na tej stronie internetowej

W celu korzystania z dodatkowych funkcji na tej stronie można się na niej zarejestrować. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy tylko do celu korzystania z danej oferty lub usługi, dla której Państwo się zarejestrowali. Informacje obowiązkowe wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w razie niezbędnych modyfikacji technicznych wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji to przekazania informacji w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w momencie rejestracji odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną już zgodę można w każdej chwili wycofać. Wystarczy do tego nieformalne powiadomienie nas przez e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanego przetwarzania danych.

Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie zostają usunięte. Nie ma to wpływu na ustawowe terminy przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama
Google Analytics

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować swoją witrynę oraz reklamę.

Anonimizowanie IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizowania IP. W związku z tym adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka przeglądarki

Zapisywanie plików cookie można dezaktywować przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może zablokować opcję gromadzenia danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Gromadzenie danych przez Google Analytics można dezaktywować klikając poniższy link. Spowoduje to wstawienie pliku cookie opt-out zapobiegającego gromadzeniu danych podczas późniejszych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych osobowych i całkowicie stosujemy rygorystyczne wytyczne niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Na tej stronie internetowej stosowana jest funkcja „Cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki niej można opracowywać raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy kontekstowej Google oraz z danych użytkownika dostawców zewnętrznych. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Tę funkcję można w każdej chwili dezaktywować przez ustawienia wyświetlania na koncie Google lub można ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Analytics Remarketing

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami dotyczącymi różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklamy utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami dotyczącymi różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób również na innym urządzeniu końcowym użytkownika (np. na tablecie lub komputerze) mogą być wyświetlane kontekstowe, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które w zależności od wcześniejszego sposobu korzystania i poruszania się po stronie na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) zostały dopasowane do użytkownika.

W przypadku udzielenia odpowiedniej zgody firma Google powiąże w tym celu historię przeglądania w aplikacji i na stronie internetowej z kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się na swoje konto Google, można włączyć te same spersonalizowane komunikaty reklamowe.

W przypadku udzielenia odpowiedniej zgody firma Google powiąże w tym celu historię przeglądania w aplikacji i na stronie internetowej z kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się na swoje konto Google, można włączyć te same spersonalizowane komunikaty reklamowe.

Można wyrazić trwały sprzeciw wobec remarketingu/targetowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google, korzystają z linka: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zestawienie zgromadzonych danych na koncie Google jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody, którą można udzielić lub wycofać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są umieszczone na koncie Google (np. jeżeli użytkownik nie ma konta Google lub wyraził sprzeciw na umieszczanie), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że operator strony ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających stronę internetową do celów reklamowych.

Więcej informacji oraz przepisy o ochronie danych znajdują się w polityce prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

6. Newsletter
Dane newslettera

Aby otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa prawidłowego adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, że są Państwo posiadaczami podanego adresu e-mail i zaakceptowali otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub odbywa się do tylko na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji oraz nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili wycofać, na przykład korzystając z linka „Wypisz” w newsletterze. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już wykonanych procesów przetwarzania danych.

Dane zapisane u nas w celu otrzymywania newslettera są przechowywane przez nas do momentu wypisania się z newslettera i są kasowane po anulowaniu subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane u nas do innych celów (np. adresy e-mail do strefy członków).

7. Wtyczki i narzędzia
Google Maps

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa map Google Maps. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na to przesyłanie.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnego wyglądu naszych ofert online oraz łatwego znajdowania miejsc wskazanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.